نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۲۸,۲۷۰ نتیجه (۰.۱۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (418 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://iss.srbiau.ac.ir/.../pdf_2536_b6c711276768dd8bf804605a99... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  سایت وضعیت مطلوبی ندارند وب .های چاپی و الکترونیکی توجه ویژه نمایند و اطلاعاتی به عنوان یک قابلیت اساسی در استفاده از رسانه ای رسانه افزایش سواد .و اطلاعاتی،...  
PDF دريافت متن کامل (خبرنامه مرداد و شهريور 90)-شرکت مادر تخصصی توانیر http://wamp.tavanir.org.ir/.../?id=21C3D27632968FFC93A6EB5DA3F5... ۱۳۹۴/۱/۳ -  تاقيقحت ـرامآ و تاعلاطا يروانف رتفد ةناخباتك ـيصصخت ريناوت لاس ـ مهن هرامش ـ 97 رويرهش و دادرم1390 library@tavanir.org.ir - http://library.tavanir.org.ir يسراف...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه شاهد http://cs.shahed.ac.ir/article-1-862-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳ -  90 باا خماو . حسهب می آمد، به چهلش یهیی مو جا رر ویهری یهر عد صحدب و عد جمع پ یرر یسک، ین .زیهرر رر مدل و معمه مدیریت یسک رچه بههمهت ین معمه با طو همل )1( ر و...  
PDF مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی90-دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://qmdr.qums.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=c81d5fe6-3d55-418e-... ۱۳۹۴/۸/۴ -  Year 90: 1. Vafa MR, haghighatjoo, E, shidfar F, Afshari sh, Gohari MR, ziaee A; "Effects of Apple consumption on lipid profile of Hyper; ipidemic and overweight...  
PDF مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی90-دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://file.qums.ac.ir/repository/qmdr/poster/.../Year 90.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۶ -  Year 90: 1. Vafa MR, haghighatjoo, E, shidfar F, Afshari sh, Gohari MR, ziaee A; "Effects of Apple consumption on lipid profile of Hyper; ipidemic and overweight...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 01... https://www.ict.gov.ir/.../1430_634900344576936671.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اين.شوند فيلتر اشتباهي ها سايت برخي است ممكن مختلف هاي شيوه وجود با اما «35 صفحه در ادامه» . كرد منتشر را خبر اين اطلاعات روزنامه كه بود اطلاعات فناوري بخش در گروهي...  
PDF مقایسه اثر سمیت برخی فسفرآمیدها بر روی رده سلول سرطان خون... http://yafte.lums.ac.ir/article-1-641-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -  اســتهـاي مخــصوص تـومر سـایت هـاي روي سـلول پـذیر توانند بـه طـور گـزینش ضدسرطانی می سرطانی عمل کنند و ضریب درمانی را بیش از شـیمی درمـانی سیکلوفسفامید یکی از...  
PDF یافته / دوره سیزدهم / شماره 4 / زمستان 90 / مسلسل 50 چکیده-دانشگاه... https://yafte.lums.ac.ir/article-1-641-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  اســتهـاي مخــصوص تـومر سـایت هـاي روي سـلول پـذیر توانند بـه طـور گـزینش ضدسرطانی می سرطانی عمل کنند و ضریب درمانی را بیش از شـیمی درمـانی سیکلوفسفامید یکی از...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900614.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  عملکرد کارکنان مؤثر است بر اساس این گزارش، بھتر است افراد شب کار وعده اصلی غذای خود را در بعدازظھر و یک وعده غذایی را در نیمه زمان شیفت ن در غذای خود گوشت کم...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1427_634896910908569752.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  فناورگزارش انعكاس 1931/90/80 ساعت گذشته 42 يناهم عناو «34 ص» دارد را بورس به ورود شرايط ايرانسل/بورس با اول همراه مذاكره: ايسنا • «54 ص» ملي بانك سايت طريق از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.