نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۷۳,۶۲۱ نتیجه (۰.۱۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (399.58 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70749_bb0f8cedba8e938b387... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  است همچنــین. اسکندریه مصاحبه کــردیم و قاهره در سلفی يهاسازمان درمورد برجسته سخنگویان انــد، شــهرها ایــراد کرده دوي ایــن هــر سلفی در واعظان هاي آن راکه...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://piaj.sbu.ac.ir/article/download/23313/7147 ۱۳۹۷/۱۰/۴ -  وجود دولت شکست خورده در دو کشور عراق و سوریه سبب شد تا این گروه در قالب جنگ های جدید، از عراق به سوریه نیز گسترش پیدا کند و احتمال گسترش آن به سایر کشورهای منطقه...  
PDF اصل مقاله 586.14 K http://www.rahyaft.info/.../article_95514_d53e4680c61dc415d6b1e... ۱۳۹۸/۹/۲ -  الگوهای حل منازعات قومی، مدیریت قومی، نحوه برخورد دولت متعددی روبرو شده وفاق شهروندی به اقوام، حفظ انسجام واعطای حقوق مركزی با مسألة اقوام، چگونگی ها قرار دارند.  
، صفحه 117-136 PDF اصل مقاله 459.58 K http://www.rahyaft.info/.../article_81264_7e4414009ad41e42964a6... ۱۳۹۸/۱/۲ -  اس ـــت کرده يریگشکل که ينحو به داده، شکل را دولت و یاجتماع يهاگروه نیب منا سبات ،هادولت نه را رانیا در متو سط طبقه توانمی ا ساس نیا بر .ا ست آن اتیتجل از دیجد...  
PDF فصلنامه تخصصی علوم سیاسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج http://psq1.kiau.ac.ir/archive/ZZ KOLE FASLNAME 23 1 NEW.pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  • نویسندگان در زیر عنوان مقاله ذکر شده و رتبه علمی و گروه تحصیلی آنان / نام و نام خانوادگی نویسنده .با مشخص کردن نویسنده مسئول و ایمیل وي، در زیر عنوان مقاله ذکر شود...  
PDF 4) فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - شماره 12 - زمستان 1393 http://www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final 12-1.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  نمود استفاده)،( ویرگول از آنها از یک هر نام بین بایستی باشد، داشته وجود نویسنده یک از بیش اگر -1 نکته باشند، نفر سه از بیش اگر ولی بنویسیم را آنها همه نام بایستی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/.../1_1161_3_13910509.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  میزان مراجعات به مراکز خونگیری در ماه رمضان کم شود ھمه ساله در ماه مبارک رمضان میزان مراجعه مردم به مراکز خونگیری به خاطر روزه داری کم : دکتر بشیر حاجی بیگی در...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_3_13910509.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  میزان مراجعات به مراکز خونگیری در ماه رمضان کم شود ھمه ساله در ماه مبارک رمضان میزان مراجعه مردم به مراکز خونگیری به خاطر روزه داری کم : دکتر بشیر حاجی بیگی در...  
PDF چشمانداز تنش میان آرژانتین و انگلیس در مورد حاکمیت جزایر فالکلند... http://iirjournal.ir/index.php/fa/component/.../197.html ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  الجزایر افزوده است هاي انگلیسی، بر اهمیت این مجمع حفاري از سوي شرکت پرسی توسط دولت محلی لازم است از طریق برگزاري همه(مالویناس)جهت تحقق اراده سکنه فالکلند کید بر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/13920820.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  فلج اطفال بر نمی گردد مردم ن - ٨٢ خبرگزاری موج -امیدورایم جایگاه سلامت در دولت تدبیر و امید در اولویت ھای اول تا سوم قرار بگیرد - ٩٢ صراط نیوز - دارو سایه سنگین دلال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.