نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۴,۸۵۰ نتیجه (۰.۲۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چکیده-موسسه پژوهش آموزش عالی http://journal.irphe.ir/.../browse.php?a_id=2157&slc_lang=e... ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  واریانس یکطرفه استفاده شده است شود و این بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات آموزشی کم ارزیابی می شی دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقایسه...  
PDF بهبود بهره وری در بخش کشاورزی-سازمان ملی بهره وری ایران http://nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=ce8f6921-4807-4a55-8f2d... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  اي جلوگيري مي حاشيه ، مالي، نيجر و سنگال( با محوريت )بوركينافاسودر حال حاضر پروژه همكاري فني پنج ساله در كشورهاي غرب آفريقا هاي قابل كشت، تبديل ترين زمين پايدار...  
PDF اصل مقاله 595.28 K جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در... http://se.journal.qom-iau.ac.ir/.../article_665769_7f54915851ff... ۱۳۹۸/۴/۱۴ -  کنند قدرت دولتی عمؤ می استدلال اصلی این مقاله این اسد که در دولد نهم و دهم جامعه مدنی و کنشوگران غیردولتوی در . این پ وهش مدنظر قرار گرفته اسد ر این پ وهش سعی شد...  
PDF بستری و درمان اجباری: نگاهی به قوانين بهداشت روان-دانشگاه علوم پزشکی ... http://ijpcp.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-276-13a09a8.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  های سازمان جهانی بهداشت در این زمینه انجام شده است این بررسی با هدف بازبینی قوانین بستری اجباری کشورها و توصیه. است ن پژوهش اطلاعات ای . ویژه در زمینه بستری اجباری...  
PDF اصل مقاله (213 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519757_cfc4eb275173aea95171e... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  بررسی قرار دهد که در واقع در تعریف آن، توانایی انرژي به لحاظ برخورداري از ماهیتی خاص باشد کالایی است که استفاده از آن اختصاص به بخش خاصی انجام کار، مورد نظر می...  
PDF تاثیر چای ترش بر گلوکز، پروفایل چربی و لیپوپروتئین ها در بیماران... https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-667-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  يا گل آن به عنوان ديورتيک، کاهنده ي دهنده فشارخون، کاهشي ضدعفوني کننده، کاهنده خون و محرک حرکات پريستالتيسم روده ي ويسکوزيته اين گياه ي داروسازان در سنگال عصاره...  
، صفحه 1-12 PDF نظریة سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویة قضایی https://journals.ut.ac.ir/.../article_60528_d09b04f7fa26e07608f... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  زیرا، در این شرایط، قواع در عمل بر یظمیالملل مورد بحث و م اقه قرار بین ایفدا هدا نوشدی مهد. مراتبدی آن کنن . میاان ارزش هر یظ از قواع در تعیین ارزش سلسلهمی رندگ...  
PDF متن کامل-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=547&sid=1&slc_l... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  دفتـر 6تایلند، پاکستان، روسـیه، سـنگال و تانزانیـا و از طریـق 93ن جهانی بهداشت صورت گرفـت و مجمـوع ای سازما منطقه نـسخه از لحـاظ وجـود مقـالات 2912روزنامه کثیرالانتشار...  
PDF اینجا-کتاب تولید مواد غذای حلال http://www.halalpress.ir/upload/.../Halal_food_production.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  مصرف کنندگان باید این مفاهیم را بخوبی شناخته و در مورد آنها آموزش هاي لازم را فرا گرفته باشند حلال کتابهایی به چاپ رسیده است که به مصرف کننـدگان در حال حاضر براي...  
PDF بررسی زمینهها و راهکارهای ارتقاء نشاط اجتماعی در ایران-دبیرخانه شورای... https://sccr.ir/Files/11109.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۶ -  ما نیز این نوع برخورد شاخص کلان مرتبط با توسعه، رضایت اجتماعی وکیفیت زندگی تحلیل می شاالله.بندیم. انگیریم و به ثمراتش دل میعلمی و تخصصی نوین به موضوع نشاط را به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.