نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۴,۶۹۳ نتیجه (۰.۲۰۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (791 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۹ -  تعميم در ديني و فرهنگي يها همگرايي آيا كه است سؤال اين به پاسخ دنبال به مقاله اين كم دست كه است بوده مؤثر يا هانداز به اسلامي همکاري سازمان عضو يها كشور بين ها...  
PDF سنجش و رتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1034387.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  است الملل بوده سياسي، دانشمندان علوم سياسي و روابط بين متغيره و چنـدمتغيره هاي تك ها و مدل سنجش قدرت كشورها در قالب ابداع روشنظران براي صاحب و با اسـتفاده هاي...  
PDF بررسی اثر کاهشیارانههای انرژی بر توزیع درآمددر ایران با استفاده از... https://aes.basu.ac.ir/.../article_1796_d45401452d4641ba726d32d... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  محا سبه قابلمی ه ین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل ع و های فتن اثرات کلان و بین بخشااای سااایاسااات کند که در عین در نظر گر این مدل این امکان را فراهم می ن در...  
PDF اصل مقاله (213 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519757_cfc4eb275173aea95171e... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  بررسی قرار دهد که در واقع در تعریف آن، توانایی انرژي به لحاظ برخورداري از ماهیتی خاص باشد کالایی است که استفاده از آن اختصاص به بخش خاصی انجام کار، مورد نظر می...  
PDF سیاست علم و تکنولوژی فن آوری http://www.fast-iran.ir/far/pdf/rahyaft18/18-18.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  بردد داشته است، بحث را به پایان مینقایصی که تاکنون در سیاست علم و تکنولوژي وجو شمارد و با تشریح ر اند، ولی تأثیدر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به ایجاد سیستمهاي...  
  PDF جلد چهارم-سایت راسخون https://rasekhoon.net/_files/userfiles/1313444_249.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  در این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها توجه سیا را جلب می کند. در ضمن این جریانات سیا٬ جاسوسهای دیگری را در...  
PDF مطالعه رضايتمندی دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويی در دانشگاه پيام نور http://journal.irphe.ir/files/.../admin-A-10-1-381-068aa7f.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  واریانس یکطرفه استفاده شده است شود و این بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات آموزشی کم ارزیابی می شی دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقایسه...  
PDF آموزش فراگیر: وضعیت موجود و مطلوب-سامانه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی http://www.exceptionaleducation.ir/.../hassangh-A-10-414-1-fe6f... ۱۳۹۴/۷/۱ -  در سال 0002 وزرای آموزش و پرورش جهان در جلسه ای در سنگال بر افزایش بیشینه سطح پوشش تحصیلی و برخورداری همه کودکان از آموزش عمومی و یادگیری مهارت های زندگی توافق...  
PDF بخش چهارم-دانشگاه امیرکبیر http://basij.aut.ac.ir/usemb/farsi/4.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  در این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها توجه سیا را جلب می کند. در ضمن این جریانات سیا٬ جاسوسهای دیگری را در...  
PDF رابطهی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر... http://jzvj.miau.ac.ir/.../article_3281_3a893c807254b2ecd1fd5ab... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  درصد طلاق اگر چه هنوز به مرز اسلامی انتظار نمی رود؛ به ویژه اگر این آمار مربوط به شهر مذهبی قم یهاست که از یک جامع آماری استان قم نشان می دهد نسبت ازدواج به طلاق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.