نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۴,۷۲۲ نتیجه (۰.۱۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جلد هفتم کتاب را از اینجا دانلود-بایسته های دانشگاهی از نگاه رهبر... http://baia.ir/uploads/1929552_815.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد7-عصر دیپلماسی http://asrdiplomacy.ir/wp-content/uploads/2018/04/7.pdf ۱۳۹۷/۲/۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاههای دولتی ایران در سال... http://ihej.ir/article-1-444-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۷ -  بدینوسیله از کلیه دانشجویان خارجی که در این پژوهش مشارکت نموده و نظرات خود را صادقانه با ما در میان گذاشتند .گرددی. همچنین از زحمات سرکار خانم سیلاخوری در...  
PDF دریافت فایل کتاب-سازمان بنادر و کشتیرانی http://amirabadport.pmo.ir/pso_content/media/.../27.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  يالدول بين يها سازمان گريد و متحد ملل سازمان يتخصص يها سازمان با روابط-دوم بند 223 يالملل بين يدولت ريغ يها انجمن و ها سازمان با روابط -سوم بند الملل بين حقوق گسترش...  
PDF دانلود-کانون وکلای کردستان http://www.kurdbar.com/resources/files/majale/9.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  آن بر تصمیمات آنها نظارت قانونی کرده است وسمت رسمی قضایی ندارند، اعطا دادگاه هستند و دارد و مسئولیت اجراي رأي این مرجع را بر عهده گرفته و اگر خارج از حدود اختیارات قانونی...  
PDF شماره نوزدهم مهر 94 https://kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/19.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  که پاسخ به این پرسش آسان تر از آن است که در مورد آینده پیش بینی شود. برای پاسخ به این پرسش، می توان مقاطعی مانند روز بازگشایی نماد وخارزم در روز بعد از مجمع عمومی عادی...  
PDF اصل مقاله (1717 K) بررسی و تحلیل شاخص های توسعه رفاه در کشورهای... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11599_b57722097f87af96a14... ۱۳۹۷/۹/۳ -  اند گرفته قرار نامطلوب وضعیت در کشور سوریه و یمن عراق، کشورهای از توان می ها آن جمله از که اند گرفته قرار بدتری وضعت در مطالعه مورد های شاخص لحاظ از بودند روبرو...  
PDF اصل مقاله (270 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jrnr.srbiau.ac.ir/.../pdf_4503_7d765ad26f6f600cbae361601... ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -  اســتفاده ب ــا را ســنگال ســي و ريـال ميليـون 2/5 از پرداخت بيش به تمايل متوسط ري ــال 7742 معــادل ب ــراي هــر بازدي ــداي ــن ارزش را متوسـط (8831)اميرنـژاد...  
PDF دانلود متن کامل فصلنامه http://www.fast-iran.ir/far/main/rahyaft18.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  آوردکشور بر زبان می طور که آقاي دکتر معین در آن متن زیبایی که خواندند، بیان کردند، حقیقتاً همان طور است که ما بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحول عظیمی در کمیت و کیفیت...  
PDF بررسی اثر کاهشیارانههای انرژی بر توزیع درآمددر ایران با استفاده از... https://aes.basu.ac.ir/.../article_1796_d45401452d4641ba726d32d... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  محا سبه قابلمی ه ین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل ع و های فتن اثرات کلان و بین بخشااای سااایاسااات کند که در عین در نظر گر این مدل این امکان را فراهم می ن در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.