نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۴,۶۵۱ نتیجه (۰.۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-لاح ص ا ی ل م ما ت س ی ت ای با رو ی مح ود ب به رد ک ی ب و کار... http://taxresearch.ir/files/site1/yekta_program/.../48.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  تقي نژاد عمران؛ و علي اکبر سميعي :مشاوران علمي فرزينب مرتضوي :همکار فصل اول مهدي عابدي سقا و علي اصغر اسدي، محمد جواد رضائي و مهدي موحدي بکنظر :همکاران فصل دوم اصلان...  
PDF راهکارهای برو نرفت از وضعیت بحران در صنعت خودرو ایران سید محمد عباس... http://jstpm.ararc.ir/WebUsers/jstmp/.../13970717164869-F.pdf ۱۳۹۸/۷/۵ -  ازاین رو این صنعت، به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی محسوب می شود. در اغلب کشورها ضریب فناوري صنعت خودرو به شدت در طول زمان تغییریافته و در بیشتر شرکت ها...  
PDF متن کامل [PDF 3180 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1106-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  همچنـین سیاسـت هـاي حفـظ کاهش داده و باعث کاهش حجم منابع انرژي که مصرف انرژي را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازي تجاري که منجر به رشد اقتصادي می شود را...  
PDF وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاههای دولتی ایران در سال... http://ihej.ir/article-1-444-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۷ -  بدینوسیله از کلیه دانشجویان خارجی که در این پژوهش مشارکت نموده و نظرات خود را صادقانه با ما در میان گذاشتند .گرددی. همچنین از زحمات سرکار خانم سیلاخوری در...  
PDF بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی-دانشگاه آزاد اسلامی... http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_4951_3cc9d8aaea009898e028... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  یابد قبل از آن که قوانین آن پی مقاله آزمون تجربی سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادي بین گروهی از کشورها خواهد بود. براي این منظور قسمت هاي مختلف این مقاله به صورت...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-806-176028.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  یابد قبل از آن که قوانین آن پی مقاله آزمون تجربی سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادي بین گروهی از کشورها خواهد بود. براي این منظور قسمت هاي مختلف این مقاله به صورت...  
PDF  اینجا-motaleaat.ir http://www.motaleaat.ir/.../efratgaraei_dar_jahane_arab.1395-05... ۱۳۹۶/۵/۸ -  در میان موضوعات یاد شده، شدت یافتن فعالیت های افراطی گروه های تروریستی ـ که هر یک به نحوی خود را منتسب به اسلام می کنند ـ در سطح منطقه و خارج از آن به بحث ما...  
PDF رابطهی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر... http://jzvj.miau.ac.ir/.../article_3281_3a893c807254b2ecd1fd5ab... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  درصد طلاق اگر چه هنوز به مرز اسلامی انتظار نمی رود؛ به ویژه اگر این آمار مربوط به شهر مذهبی قم یهاست که از یک جامع آماری استان قم نشان می دهد نسبت ازدواج به طلاق...  
PDF چکیده-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-409-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  خي كشورها تفكيك و در برخي ديگر ادغام شده است در بربستري و درمان اجبارينين فرآيند چ هم. بستري اضطراري در حد چند روز با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و...  
PDF شاخصهای اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی-دانشگاه شهید... http://ierc.sbu.ac.ir/File.ashx?ID=3369 ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  براي اين منظور ابتدا اطلاعات اسلاميکشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي جمع شورک 20 تورمو توليد ناخالص داخلي، درآمد سرآنه ازمخارج دولت سهم، توليد ناخالص داخلي ازمالياتي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.