نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴,۶۵۱ نتیجه (۰.۱۷۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چکیده-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-409-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  خي كشورها تفكيك و در برخي ديگر ادغام شده است در بربستري و درمان اجبارينين فرآيند چ هم. بستري اضطراري در حد چند روز با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و...  
PDF بررسی اثر کاهشیارانههای انرژی بر توزیع درآمددر ایران با استفاده از... https://aes.basu.ac.ir/.../article_1796_d45401452d4641ba726d32d... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  محا سبه قابلمی ه ین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل ع و های فتن اثرات کلان و بین بخشااای سااایاسااات کند که در عین در نظر گر این مدل این امکان را فراهم می ن در...  
PDF متن کامل [PDF 282 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-409-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  خي كشورها تفكيك و در برخي ديگر ادغام شده است در بربستري و درمان اجبارينين فرآيند چ هم. بستري اضطراري در حد چند روز با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و...  
PDF مطالعه رضايتمندی دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويی در دانشگاه پيام نور http://journal.irphe.ir/files/.../admin-A-10-1-381-068aa7f.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  واریانس یکطرفه استفاده شده است شود و این بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات آموزشی کم ارزیابی می شی دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقایسه...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../303-1394-09-15?Itemid=0 ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  وی ادامه داد: واگذاری اراضی به طرح های غیر کشاورزی بزرگ در سطح استان نیز در قالب یک کمیسیونی است که ریاست آن با شخص استاندار است که در آن کمیسیون نیز امور اراضی...  
PDF نسخه pdf-روزنامه قرانی اعتدال http://etedaldaily.ir/newspaper/pagepdf/19666 ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  نورالدین دارآفرین از آذربایجان، شاعر، شخصیت برجسته فرهنگی و مؤلف آثار منظوم با موضوع فرهنگ رضوی - حجت الاسلام محمد مانی از سنگال، مبلغ فرهنگ رضوی و مؤسس مرکز...  
PDF اصل مقاله (284 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_4944_3a21a80b6e5f45fd316a... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  مثبت، در برخی دیگر صفر و حتی منفی نیز گزارش شده اسـت شت. دلیـل آن را توسعه مالی بالا، توسعه مالی بر رشد اقتصادي حتما تاثیر مثبت خواهد دا ( این طور بیان می کند که...  
PDF متن کامل-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=547&sid=1&slc_l... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  دفتـر 6تایلند، پاکستان، روسـیه، سـنگال و تانزانیـا و از طریـق 93ن جهانی بهداشت صورت گرفـت و مجمـوع ای سازما منطقه نـسخه از لحـاظ وجـود مقـالات 2912روزنامه کثیرالانتشار...  
PDF اصل مقاله (791 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۹ -  تعميم در ديني و فرهنگي يها همگرايي آيا كه است سؤال اين به پاسخ دنبال به مقاله اين كم دست كه است بوده مؤثر يا هانداز به اسلامي همکاري سازمان عضو يها كشور بين ها...  
PDF چگونگی انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با سلامت در روزنامه های کثیر... http://hakim.hbi.ir/article-1-547-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱ -  روسـیه، سـنگال و تانزانیـا و از طریـق 93ن جهانی بهداشت صورت گرفـت و مجمـوع ای سازما منطقه نـسخه از لحـاظ وجـود مقـالات 2912روزنامه کثیرالانتشار بـا مرتبط با سلامت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.