نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۴,۷۲۲ نتیجه (۰.۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 282 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-409-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  خي كشورها تفكيك و در برخي ديگر ادغام شده است در بربستري و درمان اجبارينين فرآيند چ هم. بستري اضطراري در حد چند روز با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و...  
PDF سنجش و رتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1034387.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  است الملل بوده سياسي، دانشمندان علوم سياسي و روابط بين متغيره و چنـدمتغيره هاي تك ها و مدل سنجش قدرت كشورها در قالب ابداع روشنظران براي صاحب و با اسـتفاده هاي...  
PDF مجله حقوقی-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض | وکالت... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../26-27.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  باز مي هستي و مظاهر آن را به فكر شخص . و حقوق با اثر بخشي عمل، سر و كار دارد 4طبيعي و اخلاق مرتبط هستند، قلمرو حقوق قلمرو منافع است، و كار آن انطباق دادن اين منافع...  
PDF اصل مقاله (945 K)-دانشگاه تبریز http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_8367_bc5882dadf2... ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ -  یارانه به کود ) به بررسی تاثیر تخصی6102سیک ( در بخش کشاورزی سنگال پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که تخصیص یارانه به این نهاده از طریق بالا etamitsE troppuS...  
PDF نظریة سلسلهمراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویة قضایی https://journals.ut.ac.ir/.../article_60528_d09b04f7fa26e07608f... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  زیرا، در این شرایط، قواع در عمل بر یظمیالملل مورد بحث و م اقه قرار بین ایفدا هدا نوشدی مهد. مراتبدی آن کنن . میاان ارزش هر یظ از قواع در تعیین ارزش سلسلهمی رندگ...  
PDF متن کامل-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=547&sid=1&slc_l... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  دفتـر 6تایلند، پاکستان، روسـیه، سـنگال و تانزانیـا و از طریـق 93ن جهانی بهداشت صورت گرفـت و مجمـوع ای سازما منطقه نـسخه از لحـاظ وجـود مقـالات 2912روزنامه کثیرالانتشار...  
PDF اصل مقاله (213 K)-دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://jwsf.iaut.ac.ir/.../article_519757_cfc4eb275173aea95171e... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  بررسی قرار دهد که در واقع در تعریف آن، توانایی انرژي به لحاظ برخورداري از ماهیتی خاص باشد کالایی است که استفاده از آن اختصاص به بخش خاصی انجام کار، مورد نظر می...  
PDF  اینجا-motaleaat.ir http://www.motaleaat.ir/.../efratgaraei_dar_jahane_arab.1395-05... ۱۳۹۶/۵/۸ -  در میان موضوعات یاد شده، شدت یافتن فعالیت های افراطی گروه های تروریستی ـ که هر یک به نحوی خود را منتسب به اسلام می کنند ـ در سطح منطقه و خارج از آن به بحث ما...  
PDF چکیده-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-409-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۲ -  خي كشورها تفكيك و در برخي ديگر ادغام شده است در بربستري و درمان اجبارينين فرآيند چ هم. بستري اضطراري در حد چند روز با توجه به اهميت رعايت حقوق متقابل بيمار رواني و...  
PDF بهبود بهره وری در بخش کشاورزی-سازمان ملی بهره وری ایران http://nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=ce8f6921-4807-4a55-8f2d... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  اي جلوگيري مي حاشيه ، مالي، نيجر و سنگال( با محوريت )بوركينافاسودر حال حاضر پروژه همكاري فني پنج ساله در كشورهاي غرب آفريقا هاي قابل كشت، تبديل ترين زمين پايدار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.