نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۴۶ نتیجه (۰.۰۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 48 - اسفند 96 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/48.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  مالی توضیح داد: باید از اعداد و ارقامی که می تواند پایة خوبی برای از جا کندن این بانک باشد، مطمئن شد تا پس از رسیدگی در اسرع وقت روی سامانة کدال قرار گیرد و همة سهام...  
PDF بهینهسازی معادﻻت درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1041916.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  هاي آب و هواشناسي است پژوهش كارگيري اين معادله درونياب جديد براي تامين نيازهاي اساسي فوق با واسنجي بـارش هدف اين مقاله به . نظري است هاي پيچيده فرضنياز از پيش و...  
PDF بهینهسازی معادﻻت درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک... https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/jsw/article/.../5679 ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  هاي آب و هواشناسي است پژوهش كارگيري اين معادله درونياب جديد براي تامين نيازهاي اساسي فوق با واسنجي بـارش هدف اين مقاله به . نظري است هاي پيچيده فرضنياز از پيش و...  
PDF بررسی تاثیر نقدشوندگی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق http://www.icmeab.ir/uploads/abstract of 3th icmeab.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  شودیمو تاثیر بر بازده و قیمت سهام یسودآور احتمال یهاسهام یتقاضا برا شیافزا جهیو در نت یبه گمانه زن لیتما اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام قیمت بر نقدشوندگی...  
PDF بهینهسازی معادﻻت درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک... http://jmum.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../5679 ۱۳۹۴/۲/۱ -  1 (,.)   ها و نرمال سازی غربال داده ها به علت ثبت غلط، انتقال نادرست، خرابی دستگاه و موارد داده این عمل را غربال . دیگر آمیخته با اشتباه هستند که باید اصلاح شوند...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../5679 ۱۳۹۳/۱۲/۴ -  هاي آب و هواشناسي است پژوهش كارگيري اين معادله درونياب جديد براي تامين نيازهاي اساسي فوق با واسنجي بـارش هدف اين مقاله به . نظري است هاي پيچيده فرضنياز از پيش و...  
PDF سومین دوره https://icmeab.ir/uploads/abstract of 3th icmeab.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  شودیمو تاثیر بر بازده و قیمت سهام یسودآور احتمال یهاسهام یتقاضا برا شیافزا جهیو در نت یبه گمانه زن لیتما اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام قیمت بر نقدشوندگی...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_fb5ecafb8300a61ce... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  ارتقای‌ محل‌سکونت‌ خــود‌ به‌ کــار‌ بسته‌اند.‌ ُنــه‌شهر‌ واقــع‌ در‌مجموعه‌ شهری‌ مشهد(فریمان،‌ چــنــاران،‌ طرقبه،‌ شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_7f7289722e7fe... ۱۳۹۸/۵/۹ -  ارتقای‌ محل‌سکونت‌ خــود‌ به‌ کــار‌ بسته‌اند.‌ ُنــه‌شهر‌ واقــع‌ در‌مجموعه‌ شهری‌ مشهد(فریمان،‌ چــنــاران،‌ طرقبه،‌ شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://serd.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2152&sid=1&s... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  .. سازماندهی فضایی مقصدهاي مقدمه ( 1 هاي مهم قرن بیستم بوده از جمله پدیده اقتصادي پیچیده، –عنوان یک پدیده اجتماعیگردشگري به اي از توسعه و پیشرفت در سطح جهانی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.