نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۴۴۶ نتیجه (۰.۱۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF) https://ijcm.ir/article-1-796-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  اندخود را يافته هويت شيميايي متمايزنهايي تبلور پلاژيوکلاز در اثر عواملي نظير صعود ماگما که دو ماگما در مراحلد ندهمي ها نشان از تغذيه اتاقک ماگمايي با بندƽ ضعيف در...  
PDF بررسی جایگاه سازمانی زنان در مدیریت گردشگری داخلی http://www.iccam.ir/files/article/b3glnkkl.zjj_Abstract.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  آموزش عالی و غیرانتفاعی شاندیز، ایران، خراسان رضوی، مشهد : چکیده تحول و رشد اقتصادی محسوب می گردد و برخورداری گردشگری به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اصلی موفقیت...  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  دانشگاهي گروه فيزيک پزشکيو مدير رئيس مرکز تحقيقاتمت: س ri.ca.smum@tminyerhab:يآدرس الکترونيک تاريخ رشته دانشگاه مدرك تحصيلي 8431 فيزيک مشهد ليسانس 5531 حفاظت...  
PDF ادامه-دانشگاه ع.پ مشهد https://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabcheh.pdf ۱۳۹۹/۱/۲ -  گروه فيزيک پزشکيو مدير ئيس مرکز تحقيقاترمت: س ri.ca.smum@tminyerhab:يآدرس الکترونيک تاريخ رشته دانشگاه مدرك تحصيلي 8431 فيزيک مشهد ليسانس 5531 حفاظت پرتوي و...  
PDF فایل-چکیده مقالات مدرسه شناسیروانهمایش ملی پنجمین ... http://www.sp.iepaconf.ir/.../2مجموعه چکیده مقالات همایش .pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  داشت خواهند همراه به مسیر طی در را کشور علمی جامعه حمایت و بوده موفق برخای باا قیااس قابال دولتای مادارس فیزیکی و محیطی ساختار که هستیم آن شاهد امروز نظاام...  
PDF اصل مقاله (684 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520224_579acf1c370000f... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  قابل ترین پدیده کنند تا پذیراي چنین مهمانانی باشند. مهم در این امر با یکدیگر رقابت می است.« مسافرت چند منظوره» مشاهده در این گونه سفرها، شود که به هدف بندي سازمان...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر https://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.p... ۱۳۹۸/۵/۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF سیاهه تمامی کتاب های فارسی کتابخانه -پژوهشکده علوم شناختی http://www.iricss.org/Sites/.../List_of_all_Farsi-books.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۸ -  ۹۸۳۱ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت( .۹۸۳۱ برایند پویش، : تهران.- تالیف علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده/ )با نگرشی بر پایان نامه نویسی(روشهای تحقیق در علوم...  
PDF ی ی ودکان ا� � http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=d1f3907a7f167f3f66e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  دكتر علي اصـغر كاكو دانشگاه پيام نور ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسي ويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني طرح: شاهرخ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.