نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹,۸۸۱ نتیجه (۰.۱۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120328170830-2039-38.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  اتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش تقارن اطلاع یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران می شوند، در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می متفاوت خواهد...  
مقاله تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر نوسان قیمت و بازده... https://www.civilica.com/.../Paper-ICOAC01-ICOAC01_065=تاثیر-ما... ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و نوسان قیمت و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150908163558-9747-164.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  بز س او اق بهادا تهرا ابطه معن دا ي وجزد دا د (اندا حاكريت مركت هاي ابطه معن دا بين ساير ويژگ ،ا ش سهام وجزد دا د علاو بر اين ر عامل، دوگانگ وظيفه مدير عامل، مدت...  
PDF متن کامل (PDF)-دیوان محاسبات کل کشور http://danesh.dmk.ir/.../browse.php?a_id=1136&sid=1&slc... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  بــر محیــط اطلاعاتــی در بازارهــای اوراق بهــادار تهــران ارزیابــی نمایــد. رول5 (8891) دریافــت کــه اطلاعــات عمومــی در قیمــت ســهام دخیــل اســت و نوســانات موجــود...  
مقاله بررسی میزان ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام و مقایسه... https://www.civilica.com/.../Paper-TIAU01-TIAU01_267=بررسی-میزا... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  سهام بوده و ضمناً از مهمترین معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد به شمار می رودمبنای پژوهش حاضر تشریح میزان ارتباطEVA با بازده سهام و مقایسه نتیجه آن با سود خالص حسابداری از...  
روزنامه ايران94/8/9: شبكه اجتماعي بورس-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3255259 ۱۳۹۶/۴/۲۰ -  عناوين و بخش هاي اصلي اين سرويس در نوار افقي در قسمت بالاي سايت ديده مي شود که با انتخاب هر کدام از آنها، مي توانيد از خدمات سهام ياب استفاده کنيد. آن طور که...  
PDF اصل مقاله (1499 K)-www.iwwa-conf.ir http://www.iwwa-conf.ir/article_2835.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  1397(شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، برسد یبرداررهبه به زدیآب شرب در شهر نیتأم شد و زدیبه استان یانتقال زیخمنجر به کاهش حوزه آب ریاخ های در سال یو تداوم خشکسال یکاهش...  
روزنامه سرمايه85/4/13: جابه جايي بخشي از سهام دو شركت در پرتفوي... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1125396 ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  در حوزه خارج از بورس نيز بخشي از سهام بازرگاني نفت ياب، كنترل گاز اكباتان، ايران روي گستر، ره گستر نفت، شيميايي نفت گستر پتروكام كيش، جوي گستر نفت، مهندسي خدمات...  
PDF اصل مقاله (1.29 MB)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjma.atu.ac.ir/.../article_10008_7b73c7b4d951f63bba38f69... ۱۳۹۸/۵/۵ -  یجبه نتاها منجر همچنین بررسی شود زیرا با اطلاعات جدید هم یمت سهام میاست. اطلاعات برونزا منجر به معامله و تغییر ق یابد. بنابراین حجم بالای انتظارات و هم نااطمینانی در...  
PDF متن کامل [PDF 786 kb]-دیوان محاسبات کل کشور http://danesh.dmk.ir/article-1-1136-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ارزیابــی نمایــد. رول5 (8891) دریافــت کــه اطلاعــات عمومــی در قیمــت ســهام دخیــل اســت و نوســانات موجــود در بــازده ســهام ناشــی از تغییــرات ایجــاد شــده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.