نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۹,۱۹۲ نتیجه (۰.۱۴۶ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده https://www.civilica.com/.../Paper-TCPCO01-TCPCO01_184=حذف-مس-I... ۱۳۹۴/۶/۵ -  مشخصات نویسندگان مقاله حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده محسن فرج زاده - کارشناس ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه...  
مقاله بررسی میزان لیزینوآلانین در چند نوع غذای سویا در شهر تهران-مرجع... https://www.civilica.com/.../Paper-NCFOODI26-NCFOODI26_911=بررس... ۱۳۹۸/۹/۶ -  لویبای سویای خام تحت فرآیند حرارتی قرار نمی گیرد و به همین دلیل لیزینوآلانین در آن وجود ندارد. و وجود مقادیر مختلف لیزینوآلانین در نمونههای فرآیند شده کنستانتره...  
بررسي برهمکنش نماتد سيستي سويا Heterodera glycines و باکتري همزيست... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=175634 ۱۳۹۴/۸/۴ -  حضور تيپ صفر نماتد سيستي سويا موجب کاهش معني دار شاخص هاي رشدي باکتري و متعاقب آن کاهش فاکتورهاي رشدي در گياه سويا شد و در خاک هاي شديدا آلوده، گياه نه تنها از...  
PDF اثرات مصرف رژیم غذایی حاوی پروتئین سویا بر شاخص‌‌های خونی و عملکرد... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../mohammad-A-10-6-105-cc14f98.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  مشخص نشده است ز پروتئین گیاهی و بر پایة سویا ممکن است علاوه بر برو برخی عوارض، دشوار نیز باشد و بیماران نیز ممکن است لذا هدف از این بررسی تعیین . این رژیم را به...  
PDF ارزيابي و مقايسه زيستي كيفيت پروتئين سويا-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی... http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-39-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  با این7،2شوند ) پیشنهاد می پروتئین قرار و ارزیابی سویا مورد بررسی محصول بر روي در ایران در مواد پروتئین کیفی ارزش اهمیت . نظر به است نگرفته ارزیابی و مطالعه...  
PDF تاثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تکشاخهای بر عملکرد... http://idj.iaid.ir/.../article_54823_6fae02d55e7e637d52903d37c1... ۱۳۹۷/۲/۲۳ -  عملکرد حساس به تنش آبی، تعداد غلاف در بوته است هـاي ریـزش یافتـه و حساسیت ارقام سویا به تنش آبـی، تعـداد گـل هاي تولید شده متفاوت است و عملکرد دانه بـه شـدت...  
مدل سازي راکتور هيدروژناسيون روغن سويا-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=74458 ۱۳۹۶/۱/۵ -  عنوان مقاله: مدل سازي راکتور هيدروژناسيون روغن سويا نویسندگان: ستوده قره ‌باغ رحمت*, نيكنام ليلا, مستوفي نويد آدرس: * دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی،...  
PDF اصل مقاله (418 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../article_873_b0c73277635cca39bab249dbd... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  هاي هوایی کاهش یافت ک اندام وزن خش، افزایش یافته و در کشت مخلوط با سه کربنه2OCدر غلظت سویا YRP ،2OC گیاهان نشان داد که با افزایش (YRP)عملکرد نسبی توانایی رقابتی...  
PDF اصل مقاله (418 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../pdf_873_b0c73277635cca39bab249dbd0146... ۱۳۹۴/۸/۱۶ -  هاي هوایی کاهش یافت ک اندام وزن خش، افزایش یافته و در کشت مخلوط با سه کربنه2OCدر غلظت سویا YRP ،2OC گیاهان نشان داد که با افزایش (YRP)عملکرد نسبی توانایی رقابتی...  
PDF بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرموﻻسیون خامه اعظم ایوبی ،... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1066440.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  كننـد پروسه گرمايي به بازار عرضه مي ار و آرد داراي آنزيم فعـال پرروغن، آرد كم روغن،آرد لستين د -در حال حاضر ارزان . باشنداز جمله انواع متداول آرد سويا مي ترين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.