نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۶,۰۵۴ نتیجه (۰.۱۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاثیراعتباربرندبراستراتژیاتحادبرندبهمنظورارتقاءجایگاهاستراتژیکبرند:-دا... http://www.khuisf.ac.ir/prof/Images/.../ThesisFile_8055.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  www : ... redro ni seigetarts ecnailla dnarb no tiderc dnarb fo...  
PDF اصل مقاله (3640 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_4642_9170e8d9814523... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  دومحله جوباره و سپاهان شهر اصفهان به روش فوق با یکدیگر مقایسه شدند. نتیجه پژوهش نشان داده است که محله جوباره به عنوان محله ای قدیمی کودک مدارتر است. واژه های...  
PDF اصل مقاله (2498 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../pdf_4642_c006781bc38f4a7f8f... ۱۳۹۷/۴/۳ -  دومحله جوباره و سپاهان شهر اصفهان به روش فوق با یکدیگر مقایسه شدند. نتیجه پژوهش نشان داده است که محله جوباره به عنوان محله ای قدیمی کودک مدارتر است. واژه های...  
PDF مسوولان درقبال توطئه دشمنان هوشیار باشند-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/.../zaman all-3080.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  در شاهین شهر اصفهان در منطقه هلی کوپتر سازی (هسا) قرار دارد. جعفر آهنگران اظهار کرد: هسا از قدیم در بحث ساخت بالگرد فعال بوده و با توجه به مزایا و زیرساخت های مخابراتی...  
PDF دانلود هفته نامه عجب شیر شماره 29 http://shakourian.com/wp-content/uploads/.../Ajabshir-NO29.pdf ۱۳۹۶/۵/۵ -  اصفهانجدال آبی های اجوردی تبریز و شهرداری تبریزاصلی سازمان تاکسی رانی نوسازی ناوگان تاکسی رانی، دغدغه آذربایجان شرقی گسترش می یابدصنایع تبدیلی و بسته بندی در سرپرست...  
PDF ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت... http://ntsmj.issma.ir/article-1-687-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۸ -  بازی الحجج الحجج سبزوار، ثامن ، شامل ثامن3931ـ 49فصل مشهد، منیزیم فردوس و فولاد مبارکۀ سپاهان اصفهان های لیگ برتر هندبال ایران، دادند. بیشتر تیم تشکیل می هایی با...  
PDF ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت... http://ntsmj.issma.ir/article-1-687-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  بازی الحجج الحجج سبزوار، ثامن ، شامل ثامن3931ـ 49فصل مشهد، منیزیم فردوس و فولاد مبارکۀ سپاهان اصفهان های لیگ برتر هندبال ایران، دادند. بیشتر تیم تشکیل می هایی با...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  کوشرش پرژوهش طرول در شرد بیران آنچره براساس شود: داده پاسخ زیر های پرسش به شود می مبارکره فرولاد فوتبرال باشرگاه اقتصادی منافع ارزش است؟ چقدر اصفهان شهر برای سپاهان...  
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../article_26_6bfce3400585816b539fa2da73... ۱۳۹۵/۳/۱۹ -  پژوهشروش يهاآزمودنیدر دو گروه تجربی بود. آزمونپسحاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش و پژوهش ب سپاهان اصفهان بودند که به صورت داوطلبانه در این جوانان تیم بازیکن فوتبال...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  به گفته وی اعضای5 نفره یک باند قاچاق مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلی قصد انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی به مرکز کشور را داشتند که در محور...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.