نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۶,۴۵۷ نتیجه (۰.۱۴۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (369 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spj.ssrc.ac.ir/.../article_26_6bfce3400585816b539fa2da73... ۱۳۹۵/۳/۱۹ -  پژوهشروش يهاآزمودنیدر دو گروه تجربی بود. آزمونپسحاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش و پژوهش ب سپاهان اصفهان بودند که به صورت داوطلبانه در این جوانان تیم بازیکن فوتبال...  
PDF اصل مقاله (410 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_284_4dc5113452378cb6f7f95db1... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  یتمحدودآماری و سایر ۀبودن جامع سپاهان اصفهان، مس کرمان، سایپای کرج، ملوان بندر انزلی، داماش گیلان و فولاد خوزستان با رقبا نیز با توجه به امکانات محققان ها یمتین ا صورت...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_7749_8e6ea0c15da8805f316f... ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  نیک دانشگاه اصفهان- دانشكده مهندسي- مهندسي شيمي ارشد يکارشناس آموخته دانش۱ هان دانشگاه اصف- دانشكده مهندسي- گروه مهندسي شيمياستاديار ۲ (۶۸/۲۱/۰۲ ، تاريخ تصويب ۶۸/۹/۸۲،...  
PDF مقایسه بار حاصل از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی در مراجعه کنندگان به... http://irje.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-37-f58f4c3.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  زایمان و ترم مورد مطالعه های به بیمارستان از مراجعه کنندگاننفر 4212بالغ بر ( بیشتر سینا، سعدی، )های خصوصی شهر اصفهان مشتمل بر بیمارستان سپاهان، کلینیک اصفهان، مهرگان،...  
PDF PDF: دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نیرو ترانس سپاهان -2016-11-21 http://qyae.ir/pdf/643 ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  نوع محصولات تولیدی خدماتی واحد صنعتی با توجه به نیاز مبرک مملکت و جامعه ما به سوی خودکفایی و صنعت مستقل ملی این واحد صنعتی با نام شرکت نیرو ترانس سپاهان اقدام به...  
PDF مترو، ناجی بازار مسکن اصفهان-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/.../jaaaaaaar 16.pdf ۱۳۹۸/۲/۳۱ -  استان اصفهان 1-شرکت آب فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)، اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه...  
PDF بررسی غلظت سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی کاهو، کلم، پیاز و چغندر... http://ijhe.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5272&slc_lang=en... ۱۳۹۵/۹/۴ -  کارخانجات صنعتي همچون ذوب آهن، س��يمان سپاهان، سيمان اصفهان و همچنين معدن سرب به اهميت موضوع مي افزايد. مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه اراضي کش��اورزي واقع در غرب...  
PDF مجموعه مقالات سال93 https://www.nima110110.dorsaportal.com/.../ketabmaghalat93.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۱ -  مکاترونیک علامه مجلسی اصفهان 81- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی 91- مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران(مجله CSI ) ygrenE neerG fo lanruoJ lanoitanretnI...  
PDF ماهنامه ندای صنعت ( خردادماه 93 ) http://parandies.com/flsimgs/23/files/.../No1.04small.pdf ۱۳۹۴/۸/۳ -  در این میان اما وضعیت بخش صنعت از سایر بخش ها اسف بارتر و نگران کننده تر بوده، تا جایی که در کنار شاخص قیمتی بالاتر از تورم عمومی، نرخ رشد ارزش افزوده در این بخش...  
PDF مقایسه بار حاصل از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی درمراجعه کنندگان... http://irje.tums.ac.ir/article-1-37-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  زنان در آستانه زایمان و ترم مورد مطالعه هاي به بیمارستاناز مراجعه کنندگاننفر 4212بالغ بر ( بیشتر سینا، سعدي، )هاي خصوصی شهر اصفهان مشتمل بر بیمارستان سپاهان، کلینیک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.