نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۶,۰۴۷ نتیجه (۰.۱۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../372-1394-12-17 ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  به گفته وی اعضای5 نفره یک باند قاچاق مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلی قصد انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی به مرکز کشور را داشتند که در محور...  
PDF اصل مقاله (410 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_284_4dc5113452378cb6f7f95db1... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  یتمحدودآماری و سایر ۀبودن جامع سپاهان اصفهان، مس کرمان، سایپای کرج، ملوان بندر انزلی، داماش گیلان و فولاد خوزستان با رقبا نیز با توجه به امکانات محققان ها یمتین ا صورت...  
PDF مقایسه بار حاصل از زایمان طبیعی و سزارین انتخابی در مراجعه کنندگان به... http://irje.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-37-f58f4c3.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  زایمان و ترم مورد مطالعه های به بیمارستان از مراجعه کنندگاننفر 4212بالغ بر ( بیشتر سینا، سعدی، )های خصوصی شهر اصفهان مشتمل بر بیمارستان سپاهان، کلینیک اصفهان، مهرگان،...  
PDF PDF: دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نیرو ترانس سپاهان -2016-11-21 http://qyae.ir/pdf/643 ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  نوع محصولات تولیدی خدماتی واحد صنعتی با توجه به نیاز مبرک مملکت و جامعه ما به سوی خودکفایی و صنعت مستقل ملی این واحد صنعتی با نام شرکت نیرو ترانس سپاهان اقدام به...  
PDF دانلود pdf روزنامه سه شنبه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2019/04/434.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  وی در رابطه با مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در استان اضافه کرد: سرمایه گذاری خارجی در کشور تابع قانون، آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری...  
PDF رانياي اسلامي جمهور يكشاورز جهاد وزارت يكشاورز جيترو و آموزش... http://iransrm.ir/files/site1/site/final2.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  مانیپ بهرام دکتر 9 جنگجو محمد دکتر 21 ترکشی مصطف دکتر 11 انیبیحب دیحم دیس دکتر 41 يجواد اکبر دیس دکتر 31 یرزاق نیحس محمد دکتر 61 یحشمتی غلامعل دکتر 51 اصفهاني زند...  
PDF بررسی غلظت سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی کاهو، کلم، پیاز و چغندر... http://ijhe.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5272&slc_lang=en... ۱۳۹۵/۹/۴ -  کارخانجات صنعتي همچون ذوب آهن، س��يمان سپاهان، سيمان اصفهان و همچنين معدن سرب به اهميت موضوع مي افزايد. مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه اراضي کش��اورزي واقع در غرب...  
PDF کتابخانه مرکزی ایران-Buch http://nlai.ir/Portals/62/files/pdf/Bibliografien/4_Buch.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  نوربخش. عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر اصفهان: دانوش، ۲۹۳۱. مشخصات ظاهری ۴۹ ص. شابک 2-0-91239-006-879 وضعیت فهرست نویسی فیپا عنوان گسترده هشتصد تست کنکور زبان آلمانی. موضوع...  
PDF ماهنامه ندای صنعت ( خردادماه 93 ) http://parandies.com/flsimgs/23/files/.../No1.04small.pdf ۱۳۹۴/۸/۳ -  در این میان اما وضعیت بخش صنعت از سایر بخش ها اسف بارتر و نگران کننده تر بوده، تا جایی که در کنار شاخص قیمتی بالاتر از تورم عمومی، نرخ رشد ارزش افزوده در این بخش...  
PDF اصل مقاله (301 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_50148_848884b28cd33be71d6623f0... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  . 22استاديار مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، استاديار مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.