نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۵,۷۸۰ نتیجه (۰.۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
شناسايي و بررسي چگونگي تشكيل كانيهاي رسي در دو پارينه خاك منطقه... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=40101 ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  نتايج نشان مي دهد که افق سطحي خاک منطقه سپاهان شهر، داراي ترکيبي مشابه با مواد مادري است و اثري از پالي گورسکيت در آن ديده نمي شود، در حاليکه بخش قابل توجهي از...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../c00109554ab684d983fa85783f5d76e52.pd... ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  نفر محاسبه شده است 35حجم سپاهان اصفهان بوده كه نمونه اي به روش نمونه گیري تصادفی ساده به سوال از نوع پنج گزینه اي لیكرت استفاده 54براي جمع آوري داده ها از...  
PDF بازرگانى بررسى وضعيت اقتصاد زيرزمينى در كشور توسعه منابع انسانى در... http://www.resco.ir/userfiles/Images/Mag/42 43.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۵ -  تكادو تقدير از بانوان ستاد احيا در روز زن تغيير مركز اصلى شركت احياء سپاهان به تهران ديدار رئيس اداره امور شعب بانك ملي استان اصفهان با مديرعامل شركت احيا برگزاري...  
PDF ارزیابی نقش خصوصیات تاج پوشش بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1043517.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  سفه تکفرار در سفال زراعفی در قالب طرح پايه بلوک هفرز هفای علف فاکتورهای آزمايش شامل چهار رقم گندم سايسون، الوند، چمران و سپاهان و تراکم محفل آزمفايش دارای ارتففاع بوته...  
PDF اصل مقاله (1570 K)-دانشگاه گرگان http://jopp.gau.ac.ir/.../pdf_1813_e841f28f0aac3dcdb97e86390132... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  سفه تکفرار در سفال زراعفی در قالب طرح پايه بلوک هفرز هفای علف فاکتورهای آزمايش شامل چهار رقم گندم سايسون، الوند، چمران و سپاهان و تراکم محفل آزمفايش دارای ارتففاع بوته...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  به شدت مورد علاقه هواداران باشگاه سپاهان است و خیلى او را دوست دارند سلامت خون ایرانى ها بالاتر از آمریکایى هاست انتخابات پیش رو سرنوشت ساز اســت 2 3 مدیرعامل...  
PDF اصل مقاله (3640 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_4642_9170e8d9814523... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  دومحله جوباره و سپاهان شهر اصفهان به روش فوق با یکدیگر مقایسه شدند. نتیجه پژوهش نشان داده است که محله جوباره به عنوان محله ای قدیمی کودک مدارتر است. واژه های...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../pdf_1209_e49067f4fee4aea6cc817b7c5bfe... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  یافتکاهش شیب اولیه کاهش عملکرد بیولوژیـک و ترین ترین و بیش کم .یافتودگی محصول افزایش و درصد آل در تمـامی رقـم الونـد عملکـرد دانـه . دست آمد هو چمران ب سپاهان...  
PDF نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035360.pdf ۱۳۹۶/۹/۱ -  دست آمد هو چمران ب سپاهان ترتیب در ارقام به( I پارامتر)دانه لوژیـک، تـرین مقـادیر عملکـرد بیو بـیش . برتري داشت ارقام سایرنسبت به اعمال شده سطوح تراکم در بـازه...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../article_1209_e49067f4fee4aea6cc817b7c... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  یافتکاهش شیب اولیه کاهش عملکرد بیولوژیـک و ترین ترین و بیش کم .یافتودگی محصول افزایش و درصد آل در تمـامی رقـم الونـد عملکـرد دانـه . دست آمد هو چمران ب سپاهان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.