نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۵,۷۸۰ نتیجه (۰.۱۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 2825 2825 https://zayanderoudonline.ir/pdf/2825.pdf ۱۳۹۸/۵/۶ -  نگهداری تاسیسات شهری شهرداری خبر داد: افزایش کیفیت روشنایی شهر همه چیز را فدای قهرمانی نمی کنیم مدیر عامل باشگاه سپاهان: 6 7 با راه اندازی سامانه رزرو الکترونیک...  
PDF اصل مقاله (593 K) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه... http://ue.ui.ac.ir/.../article_22419_8aab520c86a192e07f778a82b7... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  کوشرش پرژوهش طرول در شرد بیران آنچره براساس شود: داده پاسخ زیر های پرسش به شود می مبارکره فرولاد فوتبرال باشرگاه اقتصادی منافع ارزش است؟ چقدر اصفهان شهر برای سپاهان...  
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ها )تراکتورسازي تبریز و سپاهان اصفهان( در لیگ حرف ـه پایتخت )پیروزي و استقلال( و شهرستان تب ـال کشـور در مسـابقات اي فوپیمایشی بود. جامعه آمـاري را هـواداران...  
PDF دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا http://www.cilamag.ir/.../article_35083_248f1deaf6e8d460c4d1705... ۱۳۹۸/۲/۲۹ -  اسلامی، دانشگاه تعاون، پست بانک ايران، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پتروپارس، شرکت کشتی ازجمله اشخاص و نهادهای ايرانی به شمار ،سپاهان یحموديان و شرکت صفانیکوو آقای...  
PDF عملکرد و نقش پاتیلهای سرباره در جمع آوری و حمل سرباره مذاب https://ghaltaksazan.com/images/.../Age-Patil.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۵ -  پاتيل هاي سربارهشركت غلتك سازان سپاهان  3  می گردد لذاء در طراحکی پاتیکل بایکد بکه به حد خزش ورسیدن از سرباره مذاب موجب نر شدن پاتیل حرارت ناشی - نسبت وزن پاتیل...  
PDF تحلیل خسرو و شیرین و خسرو نامه http://danestanyonline.ir/.../تحلیل-خسرو-و-شیرین-و-خسرو-نامه.pd... ۱۳۹۷/۵/۲۹ -  خوزس سول به نزد قیصر روم فرستاده می شود و درآنجا قیصر رپس از آن هرمز به عنوان . می دهد وقتی که هرمز براي انتقام گرفتن از شاه سپاهان عازم است در راه . فرزندش را می شناسد...  
PDF متن کامل [PDF 478 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2202&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  پتانسيل (امتياز و رتبه قابل نظر بوده مد هاي سپاهان، طبق جدول ليگ، تيمها محاسبه شده است. پوششي داده ها نيز با استفاده از روش تحليلتيم هاي ملوان، سپاهان، استقلال...  
PDF نسخه Pdf-روزنامه امتیاز http://www.emtiazdaily.ir/Newspaper/PagePDF/4868 ۱۳۹۶/۱/۵ -  با همکاری سپاهان موفق شدیم او را جذب کنیم. الان استقلال تکمیل شده است. من مشکل خاصی در استقلال نمی بینم و با توجه به اینکه در روزهای گذشته بازی تدارکاتی داشته...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../1572 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  هكتار برداشت شد 0009شهر در زميني به وسعت سپاهان 05)ي خطـر شهر بالاي آسـتانه رب و روي در بيشتر اراضي اطراف سپاهاننتايج نشان داد كه غلظت عناصر س. گيري شدكمك دستگاه...  
PDF سنجش محیط های مسکونی مطلوب شهر اصفهان از دید مدیران ارشد شهرداری... http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../browse.php?a_id=18... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  در این پژوهش با مفهوم میاین پردازان شهری به نشانگر توجه متفکرین و نظریه» کیفیت محیط سکونت« مسکونی مطلوب شهر و های محیط کهشده های مسکونی مطلوب شهر اصفهان سعی بر آن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.