نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶۶,۲۴۴ نتیجه (۰.۱۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF مطالعه و بررسی نقوش سکههای ساتراپهای دوره هخامنشی-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../sekeh.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -  گاهی بررسی و آگاهی از تصاویر در تاریخ اند. این آثار فلزی کوچک، سند معتبری بر حک شده بر روی سکه، می تواند به انتصاب سکه به شاه خاص یا دوره ای خاص یاری برساند. سکه...  
PDF رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند 3-عباس سرافرازی -2... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1074167.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  توفیق یافتند استعماری خود می دیدند در صدد بر اندازی آن بر آمدند و در این امر در این است که در صدد است یکی دیگر از عوامل رواج زبان فارسی در هند یعنی سکه ها را مورد...  
PDF اصل مقاله 1.15 MB بررسی و مطالعه نقوش و کتیبه سکه‌های اشکانی موزه‌... http://aoi.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_669393_b2d630b6e77c1... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  شودمی ديده جعلیهای سکه هم گاهیها سکه اين دربین دارد، همچنین وجود آنها بین در فراوانی به نیز اين به تاکنون وباشد می موجود اشکانیهای سکه آنجا در که استهايی موزه...  
PDF اصل مقاله (748 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../pdf_2928_26f85b0b0175f8d9a6b083d5... ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ -  حال بحثی که مطرح شود این است که با توجه به نوسانات شدید می هاي آتی چه ارتباطی با قیمت قیمت سکه ، قیمت نقدي سکه دارد، آیا براي کشف قیمت آتی به قیمت شود و یا...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1303-232537.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  گاهی بررسی و آگاهی از تصاویر حک شده بر روی سکه، می تواند به انتصاب سکه به شاه خاص یا دوره ای خاص یاری برس ــاند. یکی از نقوش مهم نقر شده بر روی س ــکه ها که ما...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/view/.../9678 ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  بعد از است شـاخص بـورس اوراق بهـادار هـاي رکوردشـکنی اي شد. بازار سکه طلا نیز دچار نوسانات فزاینده به بورس هاي اقتصادي و تورم بالا، ورود آغاز شد. با توجه به رکود...  
PDF آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران-دانشگاه... https://danesh24.um.ac.ir/article/view/40535/9678 ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  بعد از است شـاخص بـورس اوراق بهـادار هـاي رکوردشـکنی اي شد. بازار سکه طلا نیز دچار نوسانات فزاینده به بورس هاي اقتصادي و تورم بالا، ورود آغاز شد. با توجه به رکود...  
PDF شناسایی شوکها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از... http://jqe.scu.ac.ir/.../article_12298_afb4cafe4d3b793bd6184325... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  روش پیشنهادي براي به دست آوردن شوكباشدهاي اقتصاديشوك مورد استفاده قرار گرفته و7831ر تا آذ8731از فروردین ایرانربع، نیم و تمام سکه آزادي یانگر مقایسه نتایج عددي...  
  PDF دﻻیل کاهش شدید قیمت ارز و سکه-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/02/.../100811810859.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ -  ب ـا وجود ای ـن، قیمت ها به نس ـبت روز قبل کاهش محسوسی را تجربه کرد. بیشترین کاهش قیمت ها نیز در ارزها محس ـوس بود و قیمت انواع سکه ها در عصر دیروز طوری افزایش...  
PDF آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک چکیده... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_663481_1cd01c114c6819fc47a1... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  بازه زیع نرمال نداشتند؛ بر این اساس با استفاده از هاي قیمت آتی سکه تودادهبر اساس نتایج تحقیق اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر در این بازار نمودیم. قبل از برآورد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.