نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۶,۲۴۴ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 406.05 K-فصلنامه قضاوت http://www.ghazavat.org/.../article_96573_a582ff6bce1020e0398a7... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  شود می :شوند تقسیم می .کنند خرید می پیشهای طلا را بازار آتی با قیمت معین سکهکه در خریداران -7 )زمان دلخواه( در آینده قیمت معین بهرا خودطلای های سکهکه فروشندگان...  
PDF القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه ها-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_3086_3a29273800e231660295... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  3 831 / القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه ها هان د و در ده خون ها ظاهر می ر سک پهلونی ز ان یها رفت عاوان رفت تبلیغراتی رود را از دسرت هان یونانی کرار...  
PDF اصل مقاله (1095 K) کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه... http://shia.urd.ac.ir/.../article_50920_66e03e02b550f3fb30d2f02... ۱۳۹۷/۲/۱۰ -  یمترک یریپذ ی آس ل داد و ستدها ب وده، یه تسهک اش یاصلخ علاوه بر نقش یدر طول تار سکه رد.کف یتعر اس ت یاز جمله عل وم یشناس سکه ز بوده است.ین ها حکومتدر دست یغاتیتبل...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/.../4595 ۱۳۹۳/۱۰/۹ -  و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تأثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت...  
PDF اصل مقاله 619.93 K نمایش باورهای شیعی بر سکه‌های دوره تیموری-وب سایت... https://jic.uk.ac.ir/.../article_2225_ccdaa662d589898fa7522fd0e... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  سکه های به دست آمده با مشخصات یادشده به طور محدود در موزه ها و کتب معتبر و مرتبط با سکه شناسی قابل بررسی هستند. قابل ذکر است که شيعيان بر سکه ها از سوی سلاطين...  
PDF PDF: کلکسیون کامل از سکه های کشورهای خارجی (سری اول) کلکسیون کامل از... http://s12.tardl.ir/819924/Print.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  هر سکه شامل تصاویر پشت و رو به همراه توضیحات کامل )مبلغ، واحد پول، سال چاپ در هر کشور( میباشد. این پی دی اف فقط بخشی از فایل اصلی است. برای دانلود فایل اصلی...  
PDF PDF: کلکسیون کامل از سکه های های کشورهای خارجی (سری دوم) کلکسیون کامل... http://s12.tardl.ir/819925/Print.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  هر سکه شامل تصاویر پشت و رو به همراه توضیحات کامل )مبلغ، واحد پول، سال چاپ در هر کشور( میباشد. این پی دی اف فقط بخشی از فایل اصلی است. برای دانلود فایل اصلی...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا را کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس... http://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../astan13.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  همچنین مجموعه هـای تمـبر، سـکه، آثار لاکـی و تابلوهای نقاشـی در میانشـان دیـده می شـد. ایـن آثـار ابتـدا کنـار کتابخانـه بـه نمایـش درآمدنـد و سـپس هسـته اولیـه...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/29028/8838 ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  بررسکندیمورد انتظار را حداکثر م تیاست که مطلوب ییاز دارا یسبد م سها بیحاصل از ترک یگذارهیطلا و سبد سرما یمنتخب بورس اوراق بهادار تهران، سکه یهاشاخص درصد، 59...  
PDF متن کامل-پژوهشکده پولی و بانکی http://jmbr.mbri.ac.ir/.../browse.php?a_id=524&sid=1&sl... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  هستیم ایران کالای بورس ز ا دعوت هدف با جدید ابزار ایندر بازار آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران است. و یکپارچگی سرمایه، از خروج جلوگیری بورس، در آتی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.