نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸,۲۶۱ نتیجه (۱.۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/.../13960927.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۶ -  از یک نویسنده و شاعر، کلامش تا همیشه به جای می ماند. آخرین کاری که از این نویسنده، شاعر و ادیب خواندم کتاب گفت و گو با مسعود سعد سلمان بود که به همت نشر هرمس...  
PDF ارتباط بین ویژگیهای ژئومورفیک با رسوب آبخیز مطالعه موردی: زیرحوضههای... http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-423-en.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ -  بدين منظور بار رسوب سالانه با استفاده از منحني سنجه رسوب محاســبه شــد. بــه منظــور اجرا شداستان خراسان رضوي متــر اســتفاده و ٠٣ها، از مدل رقومي ارتفاع با دقت...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  به گفته وی اعضای5 نفره یک باند قاچاق مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلی قصد انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی به مرکز کشور را داشتند که در محور...  
PDF شناسایی، بررسی و انداز هگیری اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از... http://goljaam.icsa.ir/article-1-527-en.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  واژه های کلیدی: هنر صناعی فرش، قالی ایران، مرمت قالی، ارگونومی، ایستگاه کاری. غلامرضا طوسیان شاندیز(نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی،...  
PDF اصل مقاله (1869 K)-  دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_57787_4b29d8468372dacfa29c... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  انتخاب )0931( مهربان بعدیسه سرعتی مدل از استفاده با DDopyh الگوریتم نسخۀ آخرین -اغانب گسل جنوب در همچنین و بینالود گسل غرب و شاندیز-بستسنگ گسل شمال در ایلرزه...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../pdf_2895_a75f2c2d78a4783ff466a48bc... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  گرفته استمورد بررسي قرار ارائه مدلي محقق ساخته و نوآورانه تصادفي در نه گيري غيرصورت نموه هاي پديده شانديز در بخش رفتار شهروندي و بصفي رستورانن كاركنااز تصادفي...  
PDF بررسی مخاطرات انسانی ناشی از مکانیسم های وقوع جریان های واریزه ای... http://gisrs.semnaniau.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj01MTUxODEmX2F... ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  حرکات توده اي مجزا می سازد چشم اندازهاي ژئومورفولوژیکی بسیار بـارزي هسـتند کـه فولوژي دره ها و دینامیـک رودخانـه هـاي کوهسـتانی رمو کنگ و حتی مخروط افکنه شاندیز...  
PDF اصل مقاله (440 K) تأثیر کاهش منابع آب برکشاورزی طی سال های آبی... http://sppl.ui.ac.ir/.../article_15988_94ba7ea35612fe78f2f01cc8... ۱۳۹۶/۸/۶ -  کـرد « (1)بر نواحی روستایی دهستان شاندیز شهرستان مشهد5731-58هاي دوره خشکسالی با کاهش منابع آب سطحی و زیر زمینی خسـارات زیـادي ها خشک شده و چشمه% 05بیش از کهنشان داده...  
PDF 4 9 3 1 اولین سفر تهران دل نوشته هایی از عطیه بابایی استقبال... http://www.fbrc.ir/.../nashrie?download=31:nashrie&start=15 ۱۳۹۷/۵/۱ -  به منطقۀ گردشگری شاندیز رفته و با حضور در مرکز خرید و تفریحات پدیدۀ شاندیز لحظات شادی را در این مرکز سپری نمودند. صرف نهار در پیتزا رسگت به میزبانی خیر گران قدر...  
PDF 4 9 3 1 صدای پای ششمین بازارچه نیکوکاری... ده؛ ود زا مسع ثوم... http://fbrc.ir/farsi/.../nashrie?download=34:62&start=5 ۱۳۹۷/۹/۵ -  خدمات آموزشی در دو بخـش تجهیـز شـده مجزا (دختران و پسران) به مساحت تقریبی 008 متر مربع که 57 مددجوی دانش آموز و دانشجو را تحت نظر معلمیـن مجرب پوشـش می دهد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.