نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۴۹ نتیجه (۰.۰۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه دنياي اقتصاد91/8/23: پوشش 46 درصدي سود هر سهم «شبندر»-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2621966 ۱۳۹۶/۱/۱۷ -  پيش بيني عملکرد «شبندر» براي سال مالي 91 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي 90 به ترتيب فروش 12 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 4 درصد افزايش، سود...  
روزنامه دنياي اقتصاد91/8/30: عرضه نافرجام «شبندر» در بورس-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2626784 ۱۳۹۶/۱/۱۰ -  با عدم حضور خريدار در نماد «شبندر4» ديروز معامله گران تشکيل صف فروش بيش از 20ميليون سهمي را براي اين پالايشگاه شاهد بودند تا وضعيت کلي بازار تحت تاثير اين نماد قرار...  
PDF شماره 349 هفته نامه اطلاعات بورس 3 روز قبل https://www.sedayebourse.ir/d/2020/04/23/0/983987.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  تحویل ماه می ب��ه دلیل عدم امکان تحویل نفت توس��ط خریداران، گروه پالایش��ی تغییر مس��یر داد. با وجود تداوم تشکیل صف در نماد شبندر، در سایر نمادها، در پایان هفته ش��اهد...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/16283/5814 ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  در این بررسي از دادهاستو حذف آن استفاده شده است. علاوه بر این، بررسي دقيق نقش اجزاي حجم معاملات یعني تعداد دفعات عنوان نماینده همعاملات و متوسط اندازه معاملات و...  
PDF کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی RaVI ، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری... http://smt.journals.isu.ac.ir/.../article_2158_7961dc7d66e93787... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  اس ریسک مدیری و ارایابی مستلزمگذاری سرمایه و مالی فرالی هر امرواه طوری که مرارض در ارا مفهوم مالیهای دارایی ریسک مدیری در کلیدی مفاهیم اا ی ی ارا در مررض خطر به...  
PDF علیرضا تاج‌بر-راه پرداخت https://way2pay.ir/wp-content/.../Etalaatbourse_1398-7-28.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۹ -  وارونه صفحات 6 ،۷، 01، 41 و 51 لزوم توجه ویژه به سرمقالهبه جای هدایت نو سهامداران به سمت صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد؛«شبندر» زیرذره بین صندوق های سرمایه گذاری به...  
PDF اصل مقاله (431.27 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70018_3c4886286ecec47cd88... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مقاله، ابتدا به بررسي پيشينه پژوهش در دو بخش نظري و عملي پرداختـه شـده، دست آمده از الگوريتم پيشنهاد نتايج به افزون بر ارائه اندر پاي. شوند پژوهش و مراحل و روابط الگوريتم...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1534_635014453314977755.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اين در آمريكا دولت و ايران مركزي بانك با مذاكره حال در گفت و داد خبر آمريكا هاي تحريم دليل به ايران «56 صفحه در ادامه» . كرد چاپ را خبر اين شرق روزنامه. است شود برگزارمي...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 01... https://www.ict.gov.ir/.../1366_634832955038869480.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  موضوع اين زمان آن در هرچند شد حوزه اين فعالان و تحليلگران كارشناسان، تعجب باعث و مطرح گذشته سال در شده مطرح ديگر بار شهرسازي و راه در وزارتخانه اين ادغام بحث ديگر بار...  
PDF اصل مقاله (544 K)-دانشگاه امام صادق http://smt.journals.isu.ac.ir/.../article_2158_a70bf8f9066d1ce0... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  نماید می استفاده در ارزش. نمایـد مـی ارائه معین اطمینان سطح یک در را شد نخواهد بیشتر آن از زیان به. نماید می فراهم کنندگان استفاده براي بازار ریسک ازاي خلاصه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.