نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۰۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF گزارش تحليل و طراحي شبكه كامپيوتري-دانشگاه علوم پزشکی قم https://amuzesh.muq.ac.ir/uploads/san.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۰ -  ويندوزي)، در يک شبکه براي كاربران آن شبکه افزايش كارايي و استقلال از سکو را به ارمغان SANبرقرار مي كند. وجود مي آورد، گويي كه اين انباره مستقيما به كامپيوتر خودشان...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری http://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲ -  گروه تجربي در 61 جلسه ورزش هوازي شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرينی، عملکرد شرکت کنندگان با استفاده از آزمون شبکه هاي توجه و تکلیف ان بك مورد بررسي قرار...  
شبکه معرفت دینی، بحثی در ساختار معرفت دینی-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/6750 ۱۳۹۳/۱۲/۱ -  3. معرفت‌ مبتنی‌ بر وحی؛ یعنی‌ معرفتی‌ که‌ بر شیوة‌ غیرماد‌ی‌ ارتباط‌ با خدا مبتنی‌ است. این‌ نوع‌ معرفت‌ یا دو نوع‌ معرفت‌ قبلی‌ تفاوت‌ دارد؛ نه‌ از طریق‌ تجربه‌...  
PDF شبکۀ هم نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی... http://fosareh.net/fa/files/pdf/7217-1420153-GD6.pdf ۱۳۹۷/۶/۲۷ -  اندداشته پژوهشگران نتایج :گیریهنتیج .نمود اشاره تاییده هایخوشه در هنرمند زاده یمهراب و علیپور و اصلی خوشۀ در فصلنامه دو نویسندگی هم هایشبکه در موجود هایگره بین...  
PDF بررسی تأثیر تبلیغات تله شاپینگ در دو شبکهی بازار و جم تی وی بر اقدام... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-72-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  شاپينگ در دو شبکه 0رسيد، مطالعات محققانی از جمله مک کی و فلچیر نظر میاگرچه این روش در ابتدا جذّاب به تیر مصیاحبه شاپينگ صورت گرفیت نشیان داد کیه بیيش کنندگان به...  
  PDF مسیریابی بهینه خطوط مترو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی-سایت... http://publictransport.tehran.ir/content/uploads/219.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  این رو ماتریس . اتصالات بین واحدها در این شبکه دو سویه است. غلط باشد، واحد غیر فعال است با وزن ) به از واحد همانند اتصال ( با وزن ) به وزن متقارن است، یعنی اتصال از...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214407.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  شیده 7و یا خرید غير فروشگاهی 0از دورخرید های شاپينگ به برنامه تبليغات تله های دیگر پخش شیوند های شبکه ن برنامهميامستقل یا در یها ممکن است از یک شبکه این برنامه . هستندهای...  
PDF بررسی تأثیر تبلیغات تله شاپینگ در دو شبکهی بازار و جم تی وی بر اقدام... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-72-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  شیده 7و یا خرید غير فروشگاهی 0از دورخرید های شاپينگ به برنامه تبليغات تله های دیگر پخش شیوند های شبکه ن برنامهميامستقل یا در یها ممکن است از یک شبکه این برنامه . هستندهای...  
PDF اصل مقاله (308 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525637_d8941a0a471f6dd5cb5e... ۱۳۹۵/۸/۷ -  شبکه دو سیماست. آگاهی از نوع جهت گیري هاي اخبار، چینش، منابع، قالبهاي انتشار، ارزشهاي خبري برجسته شده بر اساس نظریههاي دروازهبانی، برجستهسازي و نیاز جویی مخاطبان و...  
PDF طراحی‌دو‌شبکه‌عصبی‌مصنوعی‌برای‌تعیین‌متغیرهای‌آبخوان‌محبوس‌نشتی-فصلنام... http://www.gsjournal.ir/.../article_41591_66c605ed0341c4d659dd2... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  عملکرد دو شبکه با داده های سه آزمون پمپاژ واقعی ارزیابی و دقت آنها با روش های انطباق منحنی تیپ مقایسه شده است. شبکه های پیشنهادی به عنوان یک روش جایگزین دقیق تر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.