نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 330.37 K-دانشکده صدا و سیما http://javm.iribu.ac.ir/.../article_101901_e9d6440194d06efbbd71... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  شودمی انجام شناسایی ایران اسلامی جمهوري سیماي تبلیغات در است زندگی مختلف هايسبک بر مبتنی که را سیما دوم و اول هايشبکه یعنی فراگیر و پرمخاطب هاياز شبکه دو شبکه...  
PDF اصل مقاله 1.56 MB-نشریه تحقیق در عملیات http://www.journal-dmor.ir/.../article_103204_93e525f53a8f37585... ۱۳۹۹/۳/۹ -  در بخش دوم به ای را با ساختار شبکه دو مرحله های تصمیم گیرندهواحد دهیم ای توسعه میپردازیم. در بخش سوم مفهوم بازده به مقیاس را برای ساختار شبکه دو مرحلهای میار شبکه...  
PDF مروری بر شبکههای عصبی کوانتومی-دانشگاه کاشان http://scj.kashanu.ac.ir/.../fbabamir-A-10-33-3-27a7227.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  اند، ارائه شده استهای کوانتومی و کلاسیکهای ترکیبی دو لایه که متشکل از نرونهایی از شبکهها به همراه نمونهطراحی این شبکه هـای عصـبی کوانتـومی، بـا هـای شـبکه ها و...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/78.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۷ -  ارتباطي، راهنماي تنظيم مقالات، مراجعش کنيد پژوهش ) هـا و نمودار هـا ، شـکل ها شايان ذکر است حجم مقالش (با در نظر گرفتن جدول .اطع نشريش باشد صفحش چاپي در 22نبايد بيشتر...  
PDF اصل مقاله 1.03 MB رمزنگاری چند تصویری بوسیله شبکه‌های تصادفی-دانشگاه... https://ecdj.ihu.ac.ir/.../article_200142_93fe401ee72ce04791a77... ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ -  در ای مقاله یک روش جدید بترای رمنناتاری های یک شبکه تصادفی در یک فرآیند کاملاً تصادفی انجام می بودن پیکسلشفاف یا مات ، سه تصویر باینری تنهتا توستد دو شتبکه تصتادفی...  
PDF دانلود نشریه-مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما http://pajuhesh.irc.ir/upload/files/pdfs/29919_1952.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  دسته مطالعه. آنها محتاج دوباره شنیدنو هم ما اند شدن دوباره آنها نیازمند خوانده هم که ،نهفته است . رهنمون شود کارآمد رسیدن به یک دانش تواند ما را در می دی این اطلاعاتبن...  
PDF اصل مقاله (257 K)-  دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_32053_f0ee12caf0f5e1ccbb9e... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  گرفته است ه دو نهاد اداره دامپزشكي و شوراي روستا با توجه به دارا دهد ك مي نتايج اين تحقيق نشان. شبكه اندازه گيري شده اند توانند نقش كليدي در سياست گذاري مرتع ،...  
PDF اصل مقاله (257 K)-  دانشگاه تهران https://jrwm.ut.ac.ir/.../article_32053_f0ee12caf0f5e1ccbb9e257... ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ -  گرفته است ه دو نهاد اداره دامپزشكي و شوراي روستا با توجه به دارا دهد ك مي نتايج اين تحقيق نشان. شبكه اندازه گيري شده اند توانند نقش كليدي در سياست گذاري مرتع ،...  
PDF اصل مقاله 497.92 K http://www.nowavari.ir/.../article_96988_84fa6eec20ac2d3c099e0f... ۱۳۹۹/۳/۵ -  هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آن ها مشخص شده باشد. در...  
PDF اصل مقاله (1195 K) اثر شبکه‌سازهای دوگانه بر غلیظ‌ کننده‌های... http://jips.ippi.ac.ir/.../article_1035_10bf57f516d8fd156566edd... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  اسید شبکه ای شده با دو نوع شبکه ساز به طور هم زمان (شبکه ساز دوگانه) به روش پلیمرشدن رسوبی در حلال های آلی تهیه شد. بدین منظور، از شبکه ساز بلندزنجیر پلی اتیلن گلیکول...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.