نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۱۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/sp/ann-paper-016.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  حالت کلی به دو مفهوم مختلف شبکه'عصبی هاي به صورت فیزیکی به هم اي از نوروندر حالت کلی، یک شبکه عصبی زیستی از مجموعه یا مجموعه. شوداعصاب گرفته می ها وصل باشد و تعداد تواند...  
PDF اصل مقاله 2.12 MB http://www.irpga-journal.ir/.../article_93706_d53d93aa77adef1b9... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  استواحد طول چاه است عبارت ی اول: دستهتوان به دو گروه تقسیم نمودرا می یدستهو )یکیزیف یهاتست یمبنا(بر یسنت یهامدلاز -مدل باشند.های عصبی میمبنای شبکههای بردوم نیز...  
PDF اصل مقاله 1.52 MB http://www.irpga-journal.ir/.../article_93706_057bd2a516fdb6926... ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ -  استواحد طول چاه است عبارت ی اول: دستهتوان به دو گروه تقسیم نمودرا می یدستهو )یکیزیف یهاتست یمبنا(بر یسنت یهامدلاز -مدل باشند.های عصبی میمبنای شبکههای بردوم نیز...  
PDF جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی... http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_2136_1ed71984ecbca4d4... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  مزیت اطلاع رسانی در اثر کنشگر( بیشتری را منتشر شغلی اطلاعات و هم، )کنشگرهمکاران . )دوسویگی پیوندهااثر د (ندریافت می کن متقابلاً اطلاعات شغلی اناطلاع رسانست که شبکه...  
PDF جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1073448.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  مزیت اطلاع رسانی در اثر کنشگر( بیشتری را منتشر شغلی اطلاعات و هم، )کنشگرهمکاران . )دوسویگی پیوندهااثر د (ندریافت می کن متقابلاً اطلاعات شغلی اناطلاع رسانست که شبکه...  
PDF دانلود فایل pdf-وبگاه سراسری گروه صنعتی پاکمن http://files.wikipg.com/images/context/files/.../31213890312.pd... ۱۳۹۴/۱/۶ -  از ای فضاکار، مجموعهه ها بر صلبیت سازهپیچ های گویسان لایه واقعی با پیونده بر شبکه دوها آزمایش ها به عمل های متفاوت پیچ شدگیسفت با میزانOREM ل ی این نتایج تجربی با نتایج...  
PDF دانلود-موسسه قرآن و نهج البلاغه http://www.2noor.com/wp-content/books/19/1668.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  شبکه در حدي باشد که آن ها را محدود به موقعیت و وسعت جغرافیایی خاصی نکند که در بخش قبلی اشاره شد، شبکه هاي مادون قرمز اولین دسته از شبکه هاي بی سیم بودند که از همانطور این...  
PDF اصل مقاله (1002 K) اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_519202_8ab13ee269e2773772... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  با استفاده از مفهوم شبکه دوگانه، آرایش یافتگی زنجیرهای لاستیك طبیعی در حضور نانولایه های سیلیکاتی و هم چنین عدم حضور نانولایه های سیلیکاتی مطالعه شد. در این...  
  PDF شبکه های بی سیم وایمکس-سایت شهرداری تهران http://region9.tehran.ir/.../شبکه هاي بيسيم و واي مکس.pdf ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  این شبکه در حدي باشد که آن ها را محدود به موقعیت و وسعت جغرافیایی خاصی نکند همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، شبکه هاي مادون قرمز اولین دسته از شبکه هاي بی سیم بودند...  
PDF اصل مقاله (970 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://wej.miau.ac.ir/.../article_4090_92f3c84ea1a11d5b3aa95ce0... ۱۳۹۹/۳/۹ -  در اباشدیم یو حفظ منابع مال یآب شهر یعشبکه توز ینهبه یریتکارامد در مد یجمله راهکارها د.شدن یینقش دارند، شناسا درآمدآب بدون یاجزا یدایشکه در پ یآب، عوامل یعتوز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.