نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۰۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20100527032147-71313850602.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۰ -  پرسپترون سه و چهار لايه براي پيشيج تحقيمطابق نتا ان شبكه سه لايه از قدرت ين ميکه در ا شود يم يشبيه يكديگر منته هاييبه مدل هاشرکت .نسبت به شبكه چهار لايه برخوردار است...  
الگوريتم مسيريابي با قابليت تحمل پذيري اشکال براي شبکه روي تراشه سه... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=270015 ۱۳۹۶/۱/۳ -  شبکه روي تراشه سه بعدي که براي افزايش کارايي شبکه روي تراشه دوبعدي معرفي گرديده، از ترکيب مفاهيم شبکه روي تراشه و مجتمع سازي سه بعدي به وجود آمده است. در اين گونه...  
PDF برق رسانی به روستاهای دوردست و کم جمعیت با استفاده ازسیستم تکفاز... http://www.sabainfo.ir/Content/Media/article/3728.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  شبکه سه فاز انجام می شود نخواهد شد ولی در بررسی کلی و با توجه بـه 1/3بهای تیر ها نقش عمده بهای سیم در کل هزینه شبکه با تقریب خوبی مـی . (توان محاسبه فوق...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه گرگان http://jwsc.gau.ac.ir/.../article_469_5ad650abb0ce918f90c67c4b7... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  از شبکه. عصبی مصنوعی بوده است ها در شناخت الگو و تابع حاکم بر زیرا این شبکه. سه لایه استفاده شده است یهاي عصبی المان شبکه شبکه اي از بنابراین در زیر خلاصه. (6991جیراك...  
طراحي و آناليز تغيير شکل يک شبکه سه بعدي ژئوديناميکي منطقه اي بر... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=4438 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -  © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی محفوظ است 2019 دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی طراحي و آناليز تغيير شکل يک شبکه سه بعدي...  
PDF تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی... https://serd.khu.ac.ir/article-1-1575-en.pdf ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  رشد اقتصادي تولیدکنندگان روستایی را در پی خواهد داشت ننده شبکه فضایی بازاریابی محصول شیر و تغییرات فضایی اشکال بازاریابی در مناطق روستایی با تاکید بـر تسهیل...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران http://serd.khu.ac.ir/article-1-1575-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  رشد اقتصادي تولیدکنندگان روستایی را در پی خواهد داشت ننده شبکه فضایی بازاریابی محصول شیر و تغییرات فضایی اشکال بازاریابی در مناطق روستایی با تاکید بـر تسهیل...  
PDF مقایسه کارایی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1063251.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  شبکه چند لايه پرسپترون با میانگین شناسايی 17درصد، کارايی حدواسطی در بین سه شبکه داشت. نتايج نشان دادند که شبکه پیش خور تعمیم يافته در بین سه شبکه مذکور از کارايی...  
PDF اصل مقاله (336 K)-دانشگاه علوم کشاورزی گرگان http://ejfpp.gau.ac.ir/.../pdf_860_0b342a2d2b7ca25524f9fa23ba4e... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  كند بيني آزمايش پيش كه با داشتن سه ين صورت است ا عملكرد شبكه به. دست آمد ه ب0/31مقدار ماكزيمم واريانس خطاها كه شبكه مقدار هنگامي و بيني كند ي رطوبتي را پيشاتواند...  
  PDF طراحی و ساخت یک سیستم بینایی هوشمند با سه درجه آزادی با قابلیت... http://bayanbox.ir/.../طراحی-و-ساخت-یک-سیستم-بینایی-هوشمند-با-س... ۱۳۹۵/۹/۲۹ -  ش و نحوه ت امل آنها مشخم میبخ : تعامل بخش های مختلف با یکدیگر1 شکل به مانند تمامی سیس های مکاترونیکی اینن سیس از سه بخش مکانیکی ، الک رونیکی و کامپیوتری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.