نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (238 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://womenstudy.ihcs.ac.ir/.../article_834_dbe2eb2d23c6be7bc5... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  تحقيق اين در نظر مورد آماري جامعة و ايم برده سود محتوا تحليل روز هـر 42 تا 81 ساعات در ايران اسلامي جمهوري سيماي سوم شبكة از شده پخش نشـان نهايـت در آمـده دسـت بـه...  
PDF متن کامل [PDF 2014 kb]-صنعتی سهند http://jnsee.sut.ac.ir/article-1-179-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  استفاده از شبکهتخمین حالت سه بعدی انسان از تک نژاد حسین ابراهیم و فرانک شمسافر هدف از این مقاله، تخمین حالت سه بعدی انسان با استفاده از اطلاعات تک تصویر رنگی است...  
PDF تأثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه... http://qfaj.ir/article-1-76-en.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  45-67/صفحات 93/تابستان 22شماره ششم/ سال حسابداري مالي/فصلنامه علمي پژوهشي :ها ثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکتأت با استفاده از روش شبکه عصبی اصغر...  
PDF روش کنترل جدید برای مبدل منبع ولتاژ و ژنراتور سنکرون بهمنظور کنترل... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7785_b3261071460154995df2... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  نباشد. .ندیگویمذخیره انرژی یک ریزشبکه یهاستمیس، بارها و پراکنده و گذر بین این یارهیجزدر سه مد متصل به شبکه، عموماً هازشبکهیر غلبه بر مشکلات منظوربه. مفهوم ریزشبکه...  
PDF دانلود فرمت پی دی اف با حجم 737 کیلوبایت http://dl.campdl.ir/Shabake(campdl.ir).pdf ۱۳۹۵/۵/۲۷ -  ابت سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد کرد. سه مدل از شبکه هایی که مورد استفاده قرار می گیرند ، عبارتند از : " reeP -ot...  
PDF العه و شبیه سازی یک روش تشخیص جهت خطا بر مبنای شکل موج جریان و بررسی... http://www.iaul.ir/files/LCEE2015/LCEE-FA-1125-923.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  خلاف جهرت شرارش باشرد عدد منفی یا به رله داده شود. مرکز کنترل شبکه سه باسه -5 با استفاده از این روش موقییت خطا در یا شبکه سه باسه را به صورت الگوریتم زیر می یابیم.منطقی...  
PDF تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی-دانشگاه... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4262_8d90b32566045... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  باشد می سرمایه اجتماعی شبکه ولمن ( حمایـت هـا )و کـارکردي ( فراوانی تماس، شدت رابطه و صمیمیت)، تعاملی (اندازه و ترکیب )اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی . گیرد می...  
PDF اصل مقاله (349 K)-دانشگاه تهران https://ijnr.ut.ac.ir/.../pdf_27911_1d018f9a1a550d9d3bc7cc9cc6e... ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  ٧٨٣١، مهر ماه ٣، شماره ١٦نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره بررسـی در ايـن . عصبي مورد تجزيه و تحليل قـرار دادنـد ي زماني آلـودگي ها ه با به کارگيري شبکه سه لايه،...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-724-164695.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  اطلاعات نمونه مـورد يكنامبرده، حداقل ياز سه شبكه علم دريكي كم دستانتخاب شدند كه يبررس مذكور صورت گرفت. هاي شبكه ينوب و همچن رگسترده د يجستجو يقمطالعه از طر در...  
PDF برای دانلود مقاله، روی این قسمت کلیک بفرمایید.-شرکت توزیع نیروی برق... https://www.skedc.ir/User_Files/article/Dadgar-SWER.pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  براي مشترکین تبدیل می نماید نوع هوایی می باشند که بدلیل آرایش هاي متـداول متوسط از براي شبکه هاي فشار متوسط هوایی علاوه بر هزینه هاي بالاي ، بخاطر سه فـاز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.