نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۳,۹۷۷ نتیجه (۰.۱۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-سازمان تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-سازمان تامین اجتماعی http://tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
PDF دانلود دانلود PDF http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/download/168/207/ ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  نواآرایی و طراحی جلد بسیار زیبا و چشمکه از نظر ظاهری و صفحه باشدصفحه و هشت فصل می درخشان در بخش برنامه ایکه دارای سابقه بودهنور ایران و مدیر شبکه ورزش رادیو دکتر...  
PDF اولویت مولفههای استفاده از اینترنت برای توسعه ورزش دانشگاهی چکیده... http://sjsph.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-361-77a0c38.pdf ۱۳۹۵/۱/۳ -  حوزه در ارتباط و اطلاعات يآورفن از استفاده با يورزش ،(افزار نرم از استفاده همچون )ياطلاعات و ياتيعمل ستميس آموزش و( مخابرات و ارتباطات علوم )يارتباط شبكه از...  
PDF کتابچه دومین کتابچه دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد هویت ورزش... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1078902.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  از ا حوزه یعلم یهاشرفتیپ یارتباط و شبکه ساز ورزشکاران و فعالان ،یورزش نانیوکارها، کارآفرصاحبان کسب ،یورزش رانیو نظر، دولتمردان، مد دهیصاحبان قلم، فکر، ا . میو...  
PDF اصل مقاله (290 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_413_30887b68794597316... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شداین پژوهش با هدف بررسی موانع صورت هدفدار از میان جامعۀ آماري شامل اعضاي به عنوان نمونه تحقیق...  
PDF اصل مقاله (290 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_413_30887b68794597316e503... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شداین پژوهش با هدف بررسی موانع صورت هدفدار از میان جامعۀ آماري شامل اعضاي به عنوان نمونه تحقیق...  
PDF اصل مقاله (894 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://journals.ssrc.ac.ir/.../article_902_b90e391b33040364fef... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  ها) قرار داد(با حفظ جذابیت ورزش ةتلویزیون را در خدمت سطوح پای ،است که بتوان از طریق آن یهای تلویزیونویژه شبکهبه ،هاو تبلیغات هدفمند رسانه هافعالیت مورد شماری دربی...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  همگانی ، پخش انیمیشن آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش زیرنویس آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، ونورزش همگانی در تلویزی رادیویی صداوسیما)، هایسایر شبکهزش و ی شنیداری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.