نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۴۹۲,۵۱۱ نتیجه (۰.۹۴۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/08/966-final-web.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  حرفــه ای بــا «شــهروند خبرنــگار» در فضــای مجــازی و حقیقــی به غایــت مشــکل شــده اســت. اســتفاده از تلفن هــای همــراه دوربیــن دار و حضــور به موقــع...  
PDF اصل مقاله 1.27 MB مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری... http://www.jscit.nit.ac.ir/.../article_79228_e908125628ed2421e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  مراکز این در خبررسانی هایو در نتیجه بهبود شیوه یعرصه خبر نخبرگا توسط یابیارز یشاخصها یاحصا یبرا یفیبه عنوان یك روش ک دلفی روش کارگیریمشتمل بر به حاضر پژوهش ص شااخ 27بعد...  
  PDF قلک های کوچک عیدی؛ سرمایه های بزرگ ملی – بانک شهر-در این محل کلیک... http://www.shahr-bank.ir/uploads/1_90_2 small.pdf?fkeyid= ۱۳۹۴/۳/۱۹ -  بی تردید تلاش و کوشش ملت شریف ایران و به تبع آن مجموعه بانک شهر، سالی را که از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شد، به گونه ای رقم زد تا در پایان آن...  
PDF اینجا کلیک کنید.-دانلود کتاب یازده دقیقه – کتاب سبز http://dl.ketabesabz.com/.../zarir_[www.ketabesabz.com].pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  پیش از آن که ورِ سرب مذاب را انجام دهند، جاماسپ خردمند که با ستارگان سخن میمی ها را بر او بستند، بزرگترین دشمن او بود. اما وقتی به امر او زرتشت را از شهر بلخ بیرون کردند...  
PDF مصلحت به هاشمی رسید-لینک روزنامه http://www.newsrahemardom.ir/wp-content/uploads/2017/.../oi.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۲ -  دوم مجلس خبرگانی شــد که احمد جنتی ریاستش را به عهده دارد. از آیت الله هاشمی شاهرودی مقالات فراوانی با عناوینی چون دیات شــش گانه، علم شخص قاضی، محارب مفســد فی...  
PDF شبه‌قاره، شماره پنجم، پاییز ـ زمستان 1394-فرهنگستان زبان و ادب فارسی https://apll.ir/wp-content/uploads/2019/.../Shebhe-gharre-05.pd... ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  ابن خردادبـه ، الهنــد عجایبار در ســلیمان تــاجر در کتــاب دیگــری بــه همــین اســم، بــزرگ ابــن شــهری ، ابن فقیه همدانی البلدان کتابیعقوبی در ،اخبار الّصین و الهندای...  
PDF نمای حوزه شماره 135 (1.5 مگابایت)-حوزه علمیه خواهران http://www.whc.ir/.../077bd00c837af6261a946dffd076ccfa.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  الزهرا(س) ری ,معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) شهر ری از برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای برتر پژوهشی طلاب در این مدرسه علمیه خبر داد. معصومه وحیدی افزود:  
PDF  دریافت مقاله-پژوهشکده فرهنگ و هنر http://iic.icas.ir/image/Journal/Article/No23/3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  این مقاله قصد دارد تحّولات بقعه در دورۀ صفویه و جایگاه آن را در شهر شیراز صفوی بررسی کنــد. لذا در این تحقیق تحّولات بقعه به همراه بناهای هم پیوند آن، که به مثابه...  
PDF اینجا-صدای محله های تهران است http://padidehshahr.com/Farsi/img/.../PadidehShahr-11-Farsi.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۵ -  هیات رییسه از قالیباف دعوت کند تا به صحن علنی شورای شهر بیاید و در حضور خبرنگاران توضیحاتی در این خصوص اعلام کند.وی بیان کرد:در پی انتشار این اخبار تعدادی از دوستان...  
PDF گزارش شهریور 93-پرتال محلات http://chahar-sad-dastgah.mytehran.ir/portals/.../shahrivar.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  محله چهارصد دستگاهماه خانه پژوهش شهریور اخبار شرح اقدامات موضوع فردی پایان طرح سند توسعه و تایید آن از سوی اداره مطالعات اجتماعی. سند توسعه 1 انجام تبلیغات برای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.