نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۵۰۴ نتیجه (۰.۱۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (204 K)-دانشگاه اردبیل http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_105_044fcc0c1f961e2d3dbc773ff... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  جياتن شناد زا هورگ ود نيب هك داد ناشن ياهرواب رد نازومآ زيگنا و يدمآراكدوخه يدراد دوجو يرادانعم توافت تفرشيپ . شناد هك انعم نيدبهب يريگداي يناوتان اب نازومآ حوطس...  
PDF دانلود-انجمن تونل ایران http://irta.ir/.../iranian_tunnelling_association_magazine_no.2... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  روباره کم می باشد، محل هایی که ممکن است در معرض جریان آب قرار گیرد، محل هایی که در نزدیک سازه های حساس یا با اهمیت سطحی قرار دارند، محل تغییر مقطع تونل یا محل تقاطع...  
PDF رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر... http://psyedu.toniau.ac.ir/.../article_561441_3bc7d5d7b125679bc... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  زاهای تحصیلی هستند ( ).8831فولادوند، فرزاد، شهرآرای و سنگری، یکی از متغیرهایی که ممکن است بر خودکارامدی است. اظهار نظر درباره 1اشد تاب آوریتحصیلی اثر گذار ب پیچده...  
PDF روابط شکننده ایران و عربستان چکیده-معرفی دانشکده روابط بین الملل http://sir.ac.ir/uploads/iran_va_arbestan.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  عربستان در پی آن است تا ایران را ترغیب به قبل از حذفا کند. عربستان این بازی را تروی نظامی می در حمله رو در و دهد ادامه ميا های ایران توسط کشورهای اروپائی و...  
PDF لینک دانلود فایل-انجمن ام اس ایران http://iranms.ir/file/download/news/1546255088-site-02.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  آن روز هم مثل همیشــه اول صبح همه جا بوی نم می داد. آسمان خاک آلود بود و آفتاب لابه لای ریز گردهاکج وکوله شده بود بااینکه اول آبان بود ولی هیچ خبری از خنک شدن...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-2343-fa.... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافت حرکت برای مختلفی که تعاریفو محلات شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به...  
PDF نشریه فناوری حمل و نقل شماره 23-وزارت راه و شهر سازی https://www.mrud.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=q9G1-sO4xBQ=&... ۱۳۹۷/۶/۳ -  بر این اساس تا کنون در زمینه هر کدا از این دو م هو ، مهری، احدی اط برین ایرن دو از تحقیقات بمیاری اناا شده است ولی ارتبر عمله موضوعاتی است...  
PDF اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارتهای اجتماعی... http://jsp.uma.ac.ir/.../article_700_7143d19e2ae0ff788ba884987f... ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  دارد اهميت آن ميزان ولي است مفيد و لازم استرس وجود ،گردي هم،م مسأله. شوندمي ترحساس جامعه افراد انتظارات جهت در هانسازما رسالت حتم به طور امروزي آن شاهك و در...  
PDF اصل مقاله (429 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qccpc.atu.ac.ir/.../article_8215_02807482664b73ac346b7bc... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  و با رندیگیمخود اهدافی را در نظر که ورزشكاران برای یپیشرفت ورزشكاران است. زمان ارند د، انگیزش پیشرفت بیشتری کنندیمتمام توان خود در جهت رسیدن به آن تلاش...  
PDF مقاله رابطه ایران وعربستان از دید گاه تئوری بازی ها-معرفی دانشکده... http://sir.ac.ir/uploads/iran_and_saudi_arabi_relation.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.