نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۵۰۴ نتیجه (۰.۱۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لینک دانلود فایل-انجمن ام اس ایران http://iranms.ir/file/download/news/1546255088-site-02.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  آن روز هم مثل همیشــه اول صبح همه جا بوی نم می داد. آسمان خاک آلود بود و آفتاب لابه لای ریز گردهاکج وکوله شده بود بااینکه اول آبان بود ولی هیچ خبری از خنک شدن...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-2343-fa.... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافت حرکت برای مختلفی که تعاریفو محلات شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به...  
PDF دانلود-انجمن تونل ایران http://irta.ir/.../iranian_tunnelling_association_magazine_no.2... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  روباره کم می باشد، محل هایی که ممکن است در معرض جریان آب قرار گیرد، محل هایی که در نزدیک سازه های حساس یا با اهمیت سطحی قرار دارند، محل تغییر مقطع تونل یا محل تقاطع...  
PDF اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارتهای اجتماعی... http://jsp.uma.ac.ir/.../article_700_7143d19e2ae0ff788ba884987f... ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  دارد اهميت آن ميزان ولي است مفيد و لازم استرس وجود ،گردي هم،م مسأله. شوندمي ترحساس جامعه افراد انتظارات جهت در هانسازما رسالت حتم به طور امروزي آن شاهك و در...  
PDF اصل مقاله (429 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qccpc.atu.ac.ir/.../article_8215_02807482664b73ac346b7bc... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  و با رندیگیمخود اهدافی را در نظر که ورزشكاران برای یپیشرفت ورزشكاران است. زمان ارند د، انگیزش پیشرفت بیشتری کنندیمتمام توان خود در جهت رسیدن به آن تلاش...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_3595964a132c534e... ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  دوش هد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدن ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا .تسا هدوب رطاخ...  
PDF اصل مقاله (204 K)-دانشگاه اردبیل http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_105_044fcc0c1f961e2d3dbc773ff... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  جياتن شناد زا هورگ ود نيب هك داد ناشن ياهرواب رد نازومآ زيگنا و يدمآراكدوخه يدراد دوجو يرادانعم توافت تفرشيپ . شناد هك انعم نيدبهب يريگداي يناوتان اب نازومآ حوطس...  
PDF مقاله رابطه ایران وعربستان از دید گاه تئوری بازی ها-معرفی دانشکده... http://sir.ac.ir/uploads/iran_and_saudi_arabi_relation.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF متن کامل [PDF 4872 kb] https://jmciri.ir/article-1-2744-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -   پنهان داشتن حاجت و نياز خود از مردم  پنهان داشتن اعمال خير و عبادات و صدقات  پنهان داشتن بيماری از مردم  پنهان داشتن مصيبت ها و گرفتاری ها حضرت علی...  
PDF ارزیابی تأثیر مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای... https://rcmc.mashhad.ir/.../1515831992571c4infur1hsdfbq5cfgam27... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  بدون شک از مهم عنوان به توانمندي سایر اعضاي شورا به اثربخشی شورا، اعتماد . در این پژوهش ارتباط بين اعتماد به شهرداري، اعتماد بهاست اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.