نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۵۰۱ نتیجه (۰.۱۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (931 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_540844_88e430933ca28f8... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  دارندي گردشگر بوم رشد از حمایت براي مشخصی هاي ساخت زیر شهري این و دارد را نواحی سایر به ورود امتیازات مانند آن، و زیاد جمعیت ملی، هاي جاذبه با شهر به همین .شود...  
PDF روابط شکننده ایران و عربستان چکیده-معرفی دانشکده روابط بین الملل http://sir.ac.ir/uploads/iran_va_arbestan.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  عربستان در پی آن است تا ایران را ترغیب به قبل از حذفا کند. عربستان این بازی را تروی نظامی می در حمله رو در و دهد ادامه ميا های ایران توسط کشورهای اروپائی و...  
PDF 4931مهر و آبان 46 دوماهنام ــه داخل ــی موسس ــه خیری ــه توانبخش ــی... http://www.fbrc.ir/farsi/.../nashrie?download=36:64&start=1... ۱۳۹۷/۵/۱ -  + شوق حضور در ویرایش، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات تا جایی که به اصل دیدگاه صاحب اثر خدشه وارد نشود مجاز است. + چاپ مقالات و عقاید صاحب آثار لزوما ًبه منزله...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_3595964a132c534e... ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  دوش هد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدن ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا .تسا هدوب رطاخ...  
PDF پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک... http://psyedu.toniau.ac.ir/.../article_44571_80157468bf13c5b5c7... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  در خانواده های با سبک فرزندپروری استبدادی رشد می کنند (آقاجانی و فرزاد و شهرآرای، ).1311 نابراین با توجه به مطالب مذکور هدف پژوهش حاضر ب رضایت زناشویی بر اساس...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-2343-fa.... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافت حرکت برای مختلفی که تعاریفو محلات شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به...  
PDF لینک دانلود فایل-انجمن ام اس ایران http://iranms.ir/file/download/news/1546255088-site-02.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  آن روز هم مثل همیشــه اول صبح همه جا بوی نم می داد. آسمان خاک آلود بود و آفتاب لابه لای ریز گردهاکج وکوله شده بود بااینکه اول آبان بود ولی هیچ خبری از خنک شدن...  
PDF دانلود-انجمن تونل ایران http://irta.ir/.../iranian_tunnelling_association_magazine_no.2... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  روباره کم می باشد، محل هایی که ممکن است در معرض جریان آب قرار گیرد، محل هایی که در نزدیک سازه های حساس یا با اهمیت سطحی قرار دارند، محل تغییر مقطع تونل یا محل تقاطع...  
PDF مقاله رابطه ایران وعربستان از دید گاه تئوری بازی ها-معرفی دانشکده... http://sir.ac.ir/uploads/iran_and_saudi_arabi_relation.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارتهای اجتماعی... http://jsp.uma.ac.ir/.../article_700_7143d19e2ae0ff788ba884987f... ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  دارد اهميت آن ميزان ولي است مفيد و لازم استرس وجود ،گردي هم،م مسأله. شوندمي ترحساس جامعه افراد انتظارات جهت در هانسازما رسالت حتم به طور امروزي آن شاهك و در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.