نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷۸۷ نتیجه (۰.۱۰۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1539_635020449386749298.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  مشاركت زمينه شدن فراهم براي ها كارگروه دبيران سوي از شده مطرح متعدد هاي . شد خواهد اعلام زودي به آن نهايي نتيجه و است بررسي دست در فاوا جشنواره سومين به آثار ارسال مهلت...  
PDF برای مشاهده ی  مطلب کلیک نمایید...-کارگزاری بهمن https://www.bahmanbroker.com/.../get_file?uuid=b41ee0b6-e970-43... ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  ـهیلی 895,365,3 اسصش ثبصاس moc.lilhaTnamhaB کچاد همراه فولاد پارسان شپنا شبندر تاثیزگذارتزین نواد ها...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1534_635014453314977755.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اين در آمريكا دولت و ايران مركزي بانك با مذاكره حال در گفت و داد خبر آمريكا هاي تحريم دليل به ايران «56 صفحه در ادامه» . كرد چاپ را خبر اين شرق روزنامه. است شود برگزارمي...  
PDF * برای مشاهده متن گزارش کلیک کنید * https://babc.ir/my_doc/tbsc/.../D a l i y report 94 06 01 .pd... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  ارزش معاملات امروز نسبت بهه 188.64واحدی به عدد 767 کاهشامروز شاخص کل با میلیارد ریال بالغ گردید. 4781به افزایش رانفورو شپنا، مبیننمادهای و منفی واحد بیشترین...  
PDF گزارش روزانه بازار مورخ 13920321-کارگزاری بانک ملت https://www.mellatbroker.com/.../get_file?p_l_id=10343&fold... ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  و هعاهلات باسار اس لحاظ ارسش ٍ حجن تزکیب فارس شیران فباهنر وبانك سفارس شپنا پكرمان وپست فخوز فولاد ومعادن پارسان شاراك سایر...  
PDF گزارش روزانه بازار مورخ 13920321-کارگزاری بانک ملت https://www.mellatbroker.com/.../get_file?p_l_id=63132&fold... ۱۳۹۶/۹/۴ -  و هعاهلات باسار اس لحاظ ارسش ٍ حجن تزکیب فارس شیران فباهنر وبانك سفارس شپنا پكرمان وپست فخوز فولاد ومعادن پارسان شاراك سایر...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970204 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... http://forsatnet.ir/images/pdf/13970204_all.pdf ۱۳۹۷/۲/۴ -  به گفته س��یف، نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حساب های خارج از کشور به...  
PDF اصل مقاله 934.98 K آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_668070_5694e848901148c9a89f... ۱۳۹۸/۷/۱۸ -  اگر سرما ،یگذارهیدر سرما قیسهام و روش دوم از طر یسود نقد افتیدر قی:روش اول از طر شودیم نیهدف تام نیاز دو روش ا قوه گذاران بال هیسرما یآن برا تیبورس اوراق بهادار...  
PDF اصل مقاله 868.53 K پرتفلیو بهینه فاستر-هارت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_666244_fc9287bc2b6794744098... ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  تعاریف مختلفی از ریسک تا کنون ارائه ت. حال آن که از دید شده است. مدل وی ریسک را تغییرات بازدهی یک دارایی در نظر می گرف ای هال کاهش آن نیستند. روشگذاران بخشی از...  
PDF اخبار 11مهر شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز... http://armanbroker.ir/Portals/51/اخبار 11 مهر.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  نهاد مالی معتبر آلمان را بشدت در معرض خطر قرار داده است ی برنامه ای توسط شرکت های هوایی جهان به مقاصد فرودگاه های ایران و بازگشت مجدد این شرکت ها برقراری پروازها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.