نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۷۸۷ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چکیده مدیریتی بررسی وضعیت شرکت های سرمایه گذاری قسمت اول - شهریور... http://kharazmibroker.com/Portals/44/2.pdf ۱۳۹۳/۷/۲ -  رمپنا 221 فارس 3 کپارس 221 شنفت 223 شپنا 222 درازک 3 شنفت 321 وبشهر 223 مارون 224 فوالد 221 واتی 423 دسینا 429 کگل 428 رمپنا 421 فاما 424 کنور 422 وپاسار 127 بترانس...  
PDF اینجا-آرمان آتی http://www.arman-ati.com/upload/fund/shespa13930627.pdf ۱۳۹۵/۹/۹ -  تامینیکی از ری اما با توجه به تمهیدات صورت گرفته به . داشته استتوقف فعالیت روز) 15که در سال گذشته به دلیل اورهال شپنا (به مدت کاهش یافته ممکن این ریسک به حداقل و پالایش...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1238-223789.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  ارائه نشده است در هاي ارزیابی را عمده یعنی همبستگی بین شاخص ارزیابی عملکرد شهرهاي مختلف چین مورد بررسی قرار ولی چنانکه نشان خواهیم داد رویکرد پیشنهادي ؛اند داده...  
PDF اصل مقاله 868.53 K پرتفلیو بهینه فاستر-هارت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_666244_fc9287bc2b6794744098... ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  تعاریف مختلفی از ریسک تا کنون ارائه ت. حال آن که از دید شده است. مدل وی ریسک را تغییرات بازدهی یک دارایی در نظر می گرف ای هال کاهش آن نیستند. روشگذاران بخشی از...  
PDF دانلود PDF-تفاهم http://www.tafahomnews.com/1395/07/12/.../13950712-2918-3-4.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  تنها راه موث��ر برون رفت از وضعیت فس��ادزا نیز همین تک نرخی شدن ارز است. در حال حاضر ریشه خیلي از فسادها به نحوی به ارز مرتبط است اما ورود به این مساله به این...  
PDF اصل مقاله 906.37 K http://fp.ipisjournals.ir/.../article_36184_26e32a40ca28d146c1b... ۱۳۹۸/۶/۲۳ -  گپهارد نیسپ بررسپی موحپو ویپا نپ دامپ عمپل ب وشپاند پود ب این ردف در ارپداف سیاسپ پاردی ترامپ و شپنا م پط در پی بررسپی این نوشیاربلی و تصپپمیمام وم در سیاسپپ پپاردی...  
PDF اخبار 11مهر شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات روز... http://armanbroker.ir/Portals/51/اخبار 11 مهر.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۲ -  نهاد مالی معتبر آلمان را بشدت در معرض خطر قرار داده است ی برنامه ای توسط شرکت های هوایی جهان به مقاصد فرودگاه های ایران و بازگشت مجدد این شرکت ها برقراری پروازها...  
مقاله عارضه یابی کلان فرآیندهای شرکت های صنعتی مطالعه موردی:پالایش... https://www.civilica.com/.../Paper-NESC01-NESC01_018=عارضه-یابی... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  بهبود فرآیند شپنآ پرداخته و راه حل های تدوین شده برای برطرف نمودن این مشکلات را ارایه مینماید. کلیدواژه‌ها: عارضه یابی، کلان فرآیند، مدلسازی، تغییر و بهبود. کد مقاله/لینک...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه-دانشگاه... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8079_ea07a01c908401a7196... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  هدفه حل می ند اکه بتوهستیم ها ابجوای از مجموعهآوردن ست دبه در واقع در این حالت به دنبال تو ربهینه پارا ها ابین مجموعه جوزد؛ ابهینه ساف را بع هداتواز ممکن اد کثر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.