نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۶۳۵ نتیجه (۰.۳۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://iri.miu.ac.ir/uploads/nm_8.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  باشد نرسیده چاپ به دیگر نشریات یا مقالات مجموعه، کتاب در قبلاً ارسالی مقاله  بازگرداندن از و دانسته محفوظ خود براي را مقالات قبول یا رد حق نامه فصل  . است...  
PDF لینک دانلود-میلاد لارستان http://mldl.ir/wp-content/uploads/2018/02/1163.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  جعفرپور بیان کرد: ما فراموش نمی کنیم که در شهر لار تعداد زیادی پزشک هندی و پاکستانی بودند، اما در حال حاضر به خاطر انقلاب در تمام خیابان ها دهها پزشک ایرانی و...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3233/3223 ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  آنان به عنوان نمایندگان دولت اسلامی استقبال شایسته ای به عمل آید.61 به خاطر توصیه های رسمی و وجود هواداران متعدد در موقع ورود نمایندگان ترکیه از س��وی اهالی مش��هد...  
PDF لام س هان ا ج عات ل طا م-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj04NSZfYWN0aW9uPXNo... ۱۳۹۴/۲/۲ -  سیازمانی بیه در پاورقیِ صفحه نخست، به ترتیبِ مرتبه علمی، رشت. تبصره .شود همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول نوشته ؛چکیده فارسی .واژگان کلیدی ؛واژگان 220تا...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  در نتیجه، لازم اســت تصمیم گیران کشــور در نظر داشته باشند که نبود تناســب میان واکنش و گفتمان سیاسی آنها با تفســیر »حقوقی« این اقدام کنگره از منظر جامعه بین...  
PDF شب تلخ گلستان هفتم-پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/12/14170_425.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  آیا ایــن ناامیدی در جامعه ایران واقعا فراگیر است یا صرفا تصویر شایعی از جامعه ایران است؟ آیا این احساس مخصوص جامعه ایران اســت یا اکثر جوامع دیگر نیز با نوعی...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-دانلود کتاب http://iran-paper.ir/Book/kodeta-rezakhani.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  یافت جی اردشیر به ابیب وندآخ حاجی مجالس در و داشت سکونت بودند اللهی علی عمدتا آن ساکنان نظورم برای مناسب فردی را وی برخورد، اولین در جی اردشیر. شد می حاضر...  
PDF سخنیب ا د لسپردگانب ه فکرن ازا و سیاستن ابینا درا یران-بنیاد تاریخ... http://iranemoaser.com/sites/default/files/15lkhordad/.../34.pd... ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  چهاردهم اسفند 95 اگرچه روز ابتلای ملت ایران بود اما بیش از همه باید روز عبرت سیاستمداران باشد. مردم در این روز آرای خود را از اولین رئیس جمهور منتخب خود که از...  
PDF گلاره آقاجان بیابانی-دانشگاه الزهرا(س) http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/گلاره آقاجان بیابانی.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  حضور یافتند 03زنان در مجلس 3320سال بار از بودند و برای اولین ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هاارکت و همکاری در عرصهزنان با اقدامات گوناگون سعی در مش . کردها و تحقق حقوق...  
PDF دیپلماسی دیجیتال آمریکا در برابر ایران در دوران ریاست جمهوری... http://nms.atu.ac.ir/.../article_10209_cfd7fae28925b16681b20f2b... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  سازد اي رویکرد سیاست خارجی آمریکا نمایان می رسانه هاي قبلی در این حوزه عمدتاً از نظریات مربوط به قدرت نرم یا قدرت هشپژو اند اما در این پژوهش براي اولین هوشمند ژوزف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.