نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۶۴۶ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت متن کامل کتاب «سیاست جهانی» - جلد اول-مرکز بررسی های استراتژیک http://css.ir/Media/PDF/1398/02/31/636940473386398656.pdf ۱۳۹۸/۲/۳۱ -  به ها واكنش و كوبا موشكي بحران: عمل در استاندارد عملياتي هاي رويه 131 ............................ گيريتصميم شناسيروان و رهبران شخصيتي هايخصلت 131 رهبران باورهاي...  
PDF تأثیر حضور اروپائیان بر روند آشنایی اهالی بنادر جنوبی ایران با... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/186514/1/پ1426.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ -  تحرکات نظامی انگلیس ها در جنوب ایران و واکنش ساکنان نواحی جنوبی -4-01 39 انگلیس -اولین رویارویی نظامی ایران -4-01-1 49 انگلیس -دومین رویارویی نظامی ایران -4-01-2 49...  
PDF اصل مقاله (2330 K) نسخه کامل پژوهشهای تاریخی شماره 21 بهار 1393-صنعتی... http://jhr.ui.ac.ir/.../article_16628_d4af8aa5a17c9edc69ed18936... ۱۳۹۵/۸/۸ -  اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و .۱ .عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد .۲ لمسؤتلفن هذكر شمار)ذكرشود...  
PDF خردنامه 10.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 10.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  نظریه هژمونی سیاسی به این نتیجه می از عملکرد سیاسی تنش هژمونی یا کسب اقتدار از دو رویکرد کسب قدرت ،و تعیقب گروه هاي مخالف با دستگاه زرتشتی رسمی .است سیاسی و ایجاد دستگاه...  
PDF اصل مقاله (2918 K) فایل PDF کامل مقالات شماره 10-دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../article_926_acd4a8acd7c846cde094eac0... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  اينترنتي هاي سايت( د .سايت اينترنتي ، نام و آدرس«وع يا مقاله داخل گيومهعنوان موض»، (يا تاريخ رؤيت و در ( متن عربي) cibarA lanoitidarTو ( متن فارسي) sutoLB11صفحه با...  
PDF فصلنامه بلندای اندیشه- شماره 13- بهار 1397-www.abu.ac.ir https://abu.ac.ir/wp-content/uploads/2019/01/No.13.1397.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  سایت های اینترنتی؛ نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان داخل گیومه، نام و آدرس o .نترنتیپایگاه ای ارسال به پست الکترونیکی فصلنامه ،متذکرهدر صورتی تطابق مقاله با...  
PDF دانلود کتاب دانشنامه مصور ایران-خرید کتاب نایاب http://dl.karaketab.com/daneshnameye.koochake.iran.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۷ -  مھاجرت بزرگ دّوم درعصرصفويان و دردوران استقرار ورسمیت يافتن تشّیع درايران روي داد و بیشتر مھاجران از طبقات ممتاز اجتماع، شاعران، ھنرمندان مھاجرت بسیار وسیع و...  
PDF اصل مقاله (287 K)-بین المللی امام خمینی http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/.../article_1380_d7a31b3337ea13... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  محکومیت حمله عراق به ایران منتشر کردند، شوراي همکاري واکنش نشان داد و اعلام کرد که بیانیه مزبور به ضرر وحدت عربی است و به پایان دادن جنگ کمک نخواهد آتی سران هاي اتحادیه...  
PDF روزنامه شماره 605-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1396/7/26/27395_556.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۷ -  برای تکرار دوستی ها و بهره گیری از ظرفیت های متقابل بیان کردند. عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: کشورهای عربی منطقه حکومت های مردمی نیستند و از این منظر پایگاه مردمی...  
PDF دریافت گزارش-نمایشگاه کتاب تهران https://www.bin.tibf.ir/file/.../5a1d09ab2500003122d642af ۱۳۹۷/۱/۵ -  ممکن است به لحاظ مادی سودی برایشان نداشته باشد ولی از طریق آن ها اعتباری کسب می کنند و دیگری هم کتاب های پرفروش. آیا شما هم از این دسته ناشرها انتشار کتاب های باکيفيت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.