نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۵,۸۱۷ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
ماهنامه امتداد، شماره 79-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/.../magtoc.asp?mgID=5353&Number=79&a... ۱۳۹۴/۸/۲۵ -  845KB] شهيد عطري در فضاي مجازي ص 60 مشاهده متن [PDF 711KB] عقل مقدس در هجوم عشق بدلي محمدرضا اميني ص 62 مشاهده متن [PDF 717KB] عطري از جنس بازار عباس مصطفوي ص 64 مشاهده...  
روزنامه شرق 92/6/19: ضرورت تغيير نگاه به صنعت در نقشه راه كشور-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2810435&ref=Author ۱۳۹۶/۲/۲۹ -  com > روزنامه شرق > شماره 1828 19/6/92 > صفحه 5 (اقتصادي) > متن ضرورت تغيير نگاه به صنعت در نقشه راه كشور نويسنده: محمدرضا اميني* اکثرا معتقديم که تجارب وزراي...  
PDF اصل مقاله (731 K)-فصلنامه باغ نظر http://www.bagh-sj.com/.../article_43405_2217f09f64ecfe1fcf0888... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های افروغ، اصغر جوانی، امیرحسین چیت سازیان, فتحعلی قشقایی فر/ باغ نظر، 31 (54) : 09-77 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری...  
مقاله نگاه متفاوت قیصر امین پور به مقوله ی(جنگ، شهادت، عشق، امامت... https://www.civilica.com/.../Paper-LANGUAGE01-LANGUAGE01_356=نگ... ۱۳۹۶/۳/۱۵ -  معاصر، چاپ سیزدهم، تهران: پیام نور ... حسین پورچافی، علی، ۱۳۸۴، جریان های شعری معاصر فارسی، چاپ ... سروش ۱۳۸۶، رسم شقایق، چاپ اول، تهران ... سنگری، محمدرضا، ۱۳۸۵، نقد...  
PDF شناسنامه علمی فارسی مجله شامل: بسم الله، شناسنامه فارسی، راهنمای... http://lire.modares.ac.ir/article-41-6262-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۸ -  است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت .است نویسنده عهده به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئولیت ارسالی مقالات ضوابط .باشد...  
مقاله ردپای رمانتیسم در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی(م. سرشک)-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-CPLC01-CPLC01_124=ردپای-رمان... ۱۳۹۷/۶/۲۰ -  بلاغی اشعار قیصر امین پور بررسی مفهوم «عشق» در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه سوم به روش ویلیام رومی مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات...  
PDF علیه پور-www.anjomanfarsi.ir http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa6/1024.pdf ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  از جمله شاعران دهۀ سوم پس از نیما به شمار می آید. او » یصر امین پور«در میان شاعران م اصر، وی آورد و ددم اصالی آثاار شا ری او را از اولین نسل شاعران انقلاب است...  
PDF بررسی صعود هنری و فنی در اشعار حماسی نو احمد شاملو از کودتای 82 مرداد... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/161306/1/پ1300.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  73 ........... اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام یفنّ و یهنر صعود یبررس. 2،2،3 29 اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام در لیتخ.  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20150628143414-9666-118.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۵ -  بسيار ساده و سهل مي در نگاه اول، تهية اين كتاب ترين مشكل، انداز اول و بزرگ دست. آشكار شد اي حين پژوهش مشكلات عديده زدة ادبيات تطبيقي در ايران، بدون رشد ناگهاني و شتاب.  
PDF اصل مقاله (2003 K) شماره کامل مجله متن شناسی ادب فارسی شماره 21 بهار... http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19387_dab5814d4d4bdbcbac0989d9... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  اجازه انتشار يافت« پژوهشي –علمي »سابقه شناسي ادب فارسي متن (سابقهاي زبان و ادبيات فارسي پژوهش) ۳۹۳۱بهار ، (۱۲پياپي ) اولة ، شمارششم، دوره جديد، سال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.