نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۷۴ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کتاب های خطی در کتابخانه موزه مولانا -سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://fa.ankara.icro.ir/uploads/147_1911_50_1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  آغاز کردهای خطی مضبوط در کتابخانهی فهرست نسخهاصغر دلبری پور گذاشته و کار را با تهیه گیرد، ی مولانا را در بر میهای خطی فارسی موجود در کتابخانهی این فهرست که مجلّد اول...  
PDF کتاب های خطی در کتابخانه موزه مولانا -سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://ankara.icro.ir/uploads/147_1911_50_1.pdf ۱۳۹۶/۷/۶ -  آغاز کردهای خطی مضبوط در کتابخانهی فهرست نسخهاصغر دلبری پور گذاشته و کار را با تهیه گیرد، ی مولانا را در بر میهای خطی فارسی موجود در کتابخانهی این فهرست که مجلّد اول...  
PDF دریافت-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/.../چکیده-مقالات-همایش-پیوندهای-فکری-ایران-با-... ۱۳۹۸/۳/۳۱ -  ................................ «المطبع الاسلام»هاي چاپخانة داغستان خوشنويسي سنتي شرقي در آثار كتيبه* محمدرضا عسكراني گرايي فكري و فرهنگي ايرانيان ساكن قفقاز با...  
PDF دانلود مقاله http://www.armanedu.ir/wp-content/.../4_269304869049866817.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۹ -  بسیاري از شعرهاي فاخر و فرازمند ادب انقلاب را به اک تا هم دردمند او صحت و اولویت معرفی کرده است و این معرفی درست، مرتبه و مقام که هنوز درست و « البته نگذریم»بگذریم...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی http://www.aqart.ir/images/EditorUpload/astan honar/7.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  بخش تقسیم می شوند: کتیبۀ اّول که طولانی تر و قدیمی تر اســت، حاوی ســورۀ انسان بوده و به صــورت یک در میان، داخل ترنج های بزرگ و کوچک، کنــار هم قرار گرفته و در انتهــای...  
PDF دریافت فایل ضمیمه pdf-فرهنگ ایران http://farhangeiran.ir/images/PDF/book/hamayesh/knahad3.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  يشهروند یشفقت يمهد عدالتخواه، فرداد جلب در آن ریتأث و يشهر تیریمد به شهروندان اعتماد سطح يارتقا عوامل یبررس 314 یمردم مشارکت بابالو بهروز ،ییدارا محمدرضا ،ياحمد...  
PDF متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی-معاونت مطبوعاتی https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../611581_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  شد استفاده الگو طراحي جهت آنها اهميت و آنهـا ازو مطبوعات در جلسات تخصصي، حاضر شـدند ةكه به دعوت معاونت مطبوعاتي براي بررسي آيند آماري گروه اول حجم نمونه براساس...  
PDF سیر تطور طریقت اویسیه از گذشته تا امروز-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://jrm.usb.ac.ir/.../article_4533_faa5e2816f8feb530d5b12447... ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  پیشینة تحقیق های صوفيان در باب طريقت اويسيه اشاراتي پراکنده آمده است. در مورد اويسية در برخي از تذکره ی از سالکان اويسيه اتوان به کلام عّطار درتذکره الاوليادر...  
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/getattachment/.../462 ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  نام نویسندگان همراه با ایمیل آنها در صفحه اول ذکر شده باشد. داخل متن کلمات انگلیسی به کار نرفته باشد و نام نویسندگان انگلیسی، به فارسی برگردانده شده باشد. مقاله...  
PDF دریافت فایل-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/.../مطالعات-راهبردي-زنان-شماره-46 ۱۳۹۵/۹/۴ -  ایــن مقاله تلاش شــده، ضمــن توجه به ابعاد فــوق، ارزش رویکرد فمینیست ها را در راستاي هدف عدالت جنسیتي مورد بررسي قرار گیرد. �) موج اول فمینیسم 1 ـ 1) زمينه ها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.