نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۶۱,۷۹۲ نتیجه (۰.۱۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20141211125036-9733-37.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  به عنوان کارآمدترین نهاد دینی اسلام، در تداوم حیات اجتماعی و سیاسی بویه آل عصر ایران در مسجد یاجتماع کارکرد 651 . است نقش محوری ایفا کرده بویه مذهب آل ویژه ایرانیان...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20110225171844-جامعه قدرتمند.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  باشد المللي دانشگاه واشينگتن مي بين .فلسطيني 911 جامعه در ايران عصر قاجار –شناختي مناسبات دولت ي قدرتمند، دولت ضعيف تبيين جامعهجامعه توان بـه اخـتلاف...  
مقاله آسیب شناسی معماری اسلامی عصر امروز ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-AAUC01-AAUC01_026=آسیب-شناسی... ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ -  مشخصات نویسندگان مقاله آسیب شناسی معماری اسلامی عصر امروز ایران سمانه جعفر محمدی - دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس محمد رضا بمانیان - دکتری معماری،...  
مقاله تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ARUES01-ARUES01_168=تعلیم-مع... ۱۳۹۴/۷/۲۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران صبا کاظم نژند اصل - دانشکده معماری، دانشگاه آزاد بین المللی جلفا میرسعید موسوی (شناسه پژوهشگر -...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../0b67ea661a7e5ea11c1176fa1149978bb4... ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  دادند می نشان علاقه نیز ایرانیان اجتماعی و فرهنگی عصر ایران مردم دینی رسوم و آداب همچنین و اعتقادي فکري، باورهاي از اعم مردم در دیگر، عبارت به. نمود استخراج و...  
روزنامه ايران87/2/11: انتشار روزنامه چاپ عصر «ايران» آغاز شد-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1612708 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  تيتر اول نخستين شماره چاپ عصر «ايران» با عنوان «سلام ايران به عصر تهران» به تشريح اهداف انتشار چاپ عصر اين روزنامه پرداخته است. مطالبي همچون «پيام رئيس جمهور براي...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../d83ced0e78edf34662913d1bc81343bc53... ۱۳۹۷/۱/۸ -  شده مواجه متعددي هايبحران و هاناامنی با گروهی، شناسایی براي مبنایی ناصري عصر ایران سیاسی و اجتماعی امنیتی، اوضاع زمینه ؛شد خواهد ایرانی -اسلامی زندگی سبک پیشرفت...  
«عصر ايران» مجرم نيست-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/article.asp?AID=4962 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ -  به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه رسيدگي به پرونده‌ سايت «عصر ايران» در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك...  
PDF اصل مقاله (297 K) جریان‌های تاریخی دانش طب در ایران عصر... https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/.../article_7018_c2c90bcf0b09bb... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  آٟ٘ب، ّٖٓ َت اظ ح٥ض ٔجب٘٣ ّٖٕ٣ ٚ ثطذٛضزاض٢ اظ ٟ٘بزٞب٢ آٔٛظق٣ فطاٌ٥ط زچبض ٔحسٚز٤ز ٞب ثٝ قسر ٔٛضز ا٘ؿبٖ ٚ زضٔبٖ ث٥ٕبض٢ أب اظ ٚػٟ٣ ز٤ٍط، زا٘ف َت ثٝ ّٖز اضسجبٌ زاقشٗ...  
PDF آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران-دانشگاه تهران https://jfaup.ut.ac.ir/.../article_29697_2a13dc54dc5df360e16eab... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  دگرگونی رابطه ایران با مغرب زمین در عصر مشروطه و ظهور و بروز اندیشه های تجدد خواهانه روشنفکری، سبب دگرگونی در اندیشه های آرمان ورز ایرانی در رویکرد به مفهوم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.