نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۰۱,۰۰۱ نتیجه (۱.۷۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20141211125036-9733-37.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  به عنوان کارآمدترین نهاد دینی اسلام، در تداوم حیات اجتماعی و سیاسی بویه آل عصر ایران در مسجد یاجتماع کارکرد 651 . است نقش محوری ایفا کرده بویه مذهب آل ویژه ایرانیان...  
مقاله تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-ARUES01-ARUES01_168=تعلیم-مع... ۱۳۹۴/۷/۲۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران صبا کاظم نژند اصل - دانشکده معماری، دانشگاه آزاد بین المللی جلفا میرسعید موسوی (شناسه پژوهشگر -...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20110225171844-جامعه قدرتمند.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  باشد المللي دانشگاه واشينگتن مي بين .فلسطيني 911 جامعه در ايران عصر قاجار –شناختي مناسبات دولت ي قدرتمند، دولت ضعيف تبيين جامعهجامعه توان بـه اخـتلاف...  
مقاله آسیب شناسی معماری اسلامی عصر امروز ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-AAUC01-AAUC01_026=آسیب-شناسی... ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ -  مشخصات نویسندگان مقاله آسیب شناسی معماری اسلامی عصر امروز ایران سمانه جعفر محمدی - دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس محمد رضا بمانیان - دکتری معماری،...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../0b67ea661a7e5ea11c1176fa1149978bb4... ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  دادند می نشان علاقه نیز ایرانیان اجتماعی و فرهنگی عصر ایران مردم دینی رسوم و آداب همچنین و اعتقادي فکري، باورهاي از اعم مردم در دیگر، عبارت به. نمود استخراج و...  
روزنامه ايران87/2/11: انتشار روزنامه چاپ عصر «ايران» آغاز شد-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1612708 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  تيتر اول نخستين شماره چاپ عصر «ايران» با عنوان «سلام ايران به عصر تهران» به تشريح اهداف انتشار چاپ عصر اين روزنامه پرداخته است. مطالبي همچون «پيام رئيس جمهور براي...  
«عصر ايران» مجرم نيست-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/article.asp?AID=4962 ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ -  به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه رسيدگي به پرونده‌ سايت «عصر ايران» در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك...  
PDF اصل مقاله (297 K) جریان‌های تاریخی دانش طب در ایران عصر... https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/.../article_7018_c2c90bcf0b09bb... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  آٟ٘ب، ّٖٓ َت اظ ح٥ض ٔجب٘٣ ّٖٕ٣ ٚ ثطذٛضزاض٢ اظ ٟ٘بزٞب٢ آٔٛظق٣ فطاٌ٥ط زچبض ٔحسٚز٤ز ٞب ثٝ قسر ٔٛضز ا٘ؿبٖ ٚ زضٔبٖ ث٥ٕبض٢ أب اظ ٚػٟ٣ ز٤ٍط، زا٘ف َت ثٝ ّٖز اضسجبٌ زاقشٗ...  
PDF آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران-دانشگاه تهران https://jfaup.ut.ac.ir/.../article_29697_2a13dc54dc5df360e16eab... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  دگرگونی رابطه ایران با مغرب زمین در عصر مشروطه و ظهور و بروز اندیشه های تجدد خواهانه روشنفکری، سبب دگرگونی در اندیشه های آرمان ورز ایرانی در رویکرد به مفهوم...  
PDF الزامات آموزش دانش سیاست در ایران عصر اطلاعات-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1057581.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  کنولوژیت شناسی روش متفکر رویکرد الزاما ‌آموزش‌داهش‌سیاست‌در‌ایرانِعصر‌ا ‌یدئولوییکا بخللش‌‌قللدر ‌تعللین‌ ‌تکنولویی ا محتوا و شکل آموزش سیاست افرمول ارتباط...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.