نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۰۶,۱۱۸ نتیجه (۱.۷۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن شناسی ادب فارسی-صنعتی اصفهان http://journals.ui.ac.ir/.../article_19363_a3644ebccb2fd5c64551... ۱۳۹۶/۸/۹ -  کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد را منتشر می نظران زبان و ادبیات فارسی هاي پژوهشی صاحب اسلامی، تازه -یایران :پذیرش مقاله در این نشریه منوط به احراز شرایط...  
PDF اصل مقاله (1665 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nbsh.basu.ac.ir/.../pdf_447_0155a316df888faa4c608078ae9... ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  د ره دو 3، ره ما ش زمینه های تاریخی بــی شــک،عصر ســلطنت شــاه عبــاس اول (8301-699هـــ.ق) را میتــوان عصــر شــکوه و عظمــت ایــران عصــر صفــوی دانســت.  
PDF اصل مقاله (1490 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_36480_60db3dc9f9a1a2baa32... ۱۳۹۵/۹/۹ -  حضور سازهای اروپایی در ایران، هم در گزارشات سفرنامه نویسان اروپایی و هم در تصاویر به جا مانده از عصر صفوی مشهود است. با این حال سازهای غربی در جامعة صفوی فراگیر...  
PDF تاثیر سفرنامهنویسی عصر مشروطه بر سادگی نثر چکیده http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa7/3/1104.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۷ -  این تأثیر سفرنامه، ادبیات عصر مشروطه، ساده نویسی :کلیدی گانواژ مقدمه اجتماعی و فرهنگی -سیاسی تحولات و مشروطه عصر ایران ادبیات تاریخ در توجه قابل و مهم هایدوره از یکی...  
PDF متن کامل (PDF) http://journal.isihistory.ir/article-1-106-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  هـای پـیش اندیشه سیاسـی دوره نای خود را به تونیه و تبیین حکومت در دوره در این عصر شهری، ن ستین بار ایران ییـد أرا ت» غاصـب«ان سـنت در نظریـات سیاسـی خـویش سـلطغیبت...  
PDF اصل مقاله (1490 K)-دانشگاه تهران https://jfadram.ut.ac.ir/.../pdf_36480_60db3dc9f9a1a2baa32d3f7e... ۱۳۹۴/۱۱/۹ -  حضور سازهای اروپایی در ایران، هم در گزارشات سفرنامه نویسان اروپایی و هم در تصاویر به جا مانده از عصر صفوی مشهود است. با این حال سازهای غربی در جامعة صفوی فراگیر...  
PDF کلیک کنید: دانلود نسخه الکترونیکی کتاب عصر حیرت-شبکه اجتهاد http://ijtihadnet.ir/wp-content/uploads/2020/04/عصر-حیرت.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  تمدن ۰71 ورود مدرنیته به ایران ها ی حاصل از سیطره مدرنیته در ایران بندی فصل هشتم: عصر غیبت، عصر بلا تکلیفی مطلق و قعود نیست........................۱8۱ دستوری جامع...  
PDF آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-7213.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -  دگرگونی رابطه ایران با مغرب زمین در عصر مشروطه و ظهور و بروز اندیشه های تجدد خواهانه روشنفکری، سبب دگرگونی در اندیشه های آرمان ورز ایرانی در رویکرد به مفهوم...  
PDF رویکرد «معضله شناختی» به مسائل عصر میان ۀ ایران* http://m-hosseini.ir/philo-his/articles-5/405.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  پژوهش��گران از این دورۀ به نسبت طولانی، تحت عناویِن «دوره ایران اسلامی،» یا آن طور که تاریخ نگاری شرق شناسانه رواج داد، «عصر میانۀ تاریخ ایران،» یاد می کنند.  
PDF اصل مقاله (406.75 K)-وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://jic.uk.ac.ir/.../article_2363_0f7b339587fa568f6b96f20a7... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  قاجار عهد اواخر در شهری و عمومی هب غربی سياحان دیدگاه اسنادی روش با »غربی سياحان دید از قاجار عصر ایران در عمومی قرار بررسی مورد را قاجار دوره در محيطی و فردی بهداشت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.