نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳۱۶,۸۴۷ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی حضور اجتماعی زنان و سیرتحول پوشش در نگاره های عصر صفوی-دانشگاه... http://jwc.iauahvaz.ac.ir/.../article_523004_f475776770313c3e05... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  )کمپانی)741،ص1در فرهنگ لغات ذیل این واژه : زیرجامه )معین، فرهنگ فارسی، جلد. (.61اصطلاحات پارچه و پوشاك در ایران از دوران باستان تا عصر پهلوي،ص ٧١١ (.285اتصال در...  
PDF امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکیدر مواجهه ایران و... http://rahbordfarhangi.csr.ir/WebUsers/.../139805225003672-F.pd... ۱۳۹۸/۶/۲ -  16 عصر... در ایران و غرب در مواجهه هرمنوتیکی رویکرد اتخاذ سیاسی نتایج و راهبردی امکانات غ ب مشت. تهي متیاي ف هنگ و يجدت ر خ ، ت دن ، د ن و ب ن ، منتلد طش...  
PDF اصل مقاله (615 K) پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در... http://jhcin.srbiau.ac.ir/.../article_13925_84ef295af97e9a63ca5... ۱۳۹۸/۱/۲ -  برای درک این تقابل و حل آن، در پژوهش پيش رو، سنت شمار می بهتاریخی ایران های آن در عرصه علم و پيامدگيری و علمی حاکم بر ایران عصر ایلخانی، عوامل شکل تری از...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx... ۱۳۹۴/۱/۸ -  عصر ایران - افزایش ابتلا به سرطان سینه در کشور - ۵٢ فرارو -! تھران دھان باز می کند؟ - ۶٢ خبر آنلاین - به خاطر ھدفمندی یارانه ھا داشتوزارت بھمیلیاردی ٠٨۴٢کسر بودجه /به...  
PDF حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه http://www.chistorys.ir/files/.../admin-A-10-1-127-ace8fa6.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۶ -  کوشد بر همین جنبه تمرکز کندهاي مهم دانش تاریخ می به عنوان یکی از شاخه ام ي فرهنگ استحماي از تاریخ فرهنگی ایران عصر قاجار را در حوزه نیز قصد دارد گوشه . مورد...  
PDF کارنامه تاریخ شماره سوم – دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/Cols/LAH/.../کارنامه تاریخ شماره 3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  ماهيت دينى و تركيب اجتماعى جنبش هاى ايرانى در قرون ... آموزش و علوم جديد در عصر صفوي تاملى انتقادى در برخى تحقيقات داخلى درباره فرقه اهل حق جايگاه مكاتبات در...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900614.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  خدشه دار کنند - ١٣ شبکه خبر دانشجو-دانشجویان علوم پزشکی تھیه شد « وردیکوله ای برای دانشگاه ن» - ٢٣ عصر ایران-نقش نخبگان جوان در نقشه راه تکامل انقلاب اسلامی - ٣٣ خبرگزاری...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900614.pdf ۱۳۹۴/۵/۳ -  خدشه دار کنند - ١٣ شبکه خبر دانشجو-دانشجویان علوم پزشکی تھیه شد « وردیکوله ای برای دانشگاه ن» - ٢٣ عصر ایران-نقش نخبگان جوان در نقشه راه تکامل انقلاب اسلامی - ٣٣ خبرگزاری...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../7b85e86e540ecf04e8fe8f21ff8d4f4f17... ۱۳۹۷/۱/۸ -  دتاس یاجتماع تیانسجام، نظم و امن امدیپ گرید ي. از سودهد یم حیو توسعه را توض شرفتیپ بوده است. در جهان اسلام یو انسجام اجتماع یبستگ عامل هم نیتر مهم شامدرن،یاز عصر پ...  
PDF Jeld_01_مجموعه_مقالات_همایش_امام https://sahifehsajadieh.com/.../Jeld_01_مجموعه_مقالات_همایش_اما... ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ -  ســجاد در راســتای مصالــح انســانی، کارآمدتــر و جامع تــر از نظام توسعه اقتصادی 066 محمد‌اسماعیل‌زاده ارتباط ایرانیان با امام 127 سیدمحمود‌سامانی جایــگاه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.