نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۰,۱۷۰ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  به خاطر اینکه توقع من این بود که آن بازیکنان در حال بازی کردن و اصطلاحا در حال پرواز باشــند. اما این فوتبال اســت و این اتفاقات هم جزیی از فوتبال است. ما فقط...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://semnan.jrl.police.ir/.../e06d4b59572e10a2b304ac7f2f0c07e... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  هاي شـهر تهـران، کـه بیست هزار تماشاگر چندین بازي فوتبال لیگ برتر باشگاه انـد. تصادفی انتخـاب شـده صورت کاملاً بهعنوان نمونه، نفر از آنها به 063تعداد براي سنجش...  
PDF متن چکیده مجموعه مقالات مطرح شده در کنگره... http://csrs.msy.gov.ir/.../1471944007840ji6j4a6rn4ish0qc1heekjh... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  باشدمی درازمدت هم تغییر نگاه به اقتصاد ورزش ازکوشید. ملی رفاه و جامعه نیازهای تأمین در و آورد دست به را توجهی ن عه به برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد که در ایحالت...  
PDF اثر درآمد و هزینهکرد هواداران بر میزان وفاداری به برند در تیم های لیگ... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_484_6eefbf52451e6458f82201d71... ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -  وفاداري به برند در میزان برهواداران کرد اثر درآمد و هزینه هاي لیگ برتر فوتبال ایران تیم وجیهه جوانی 91/3/6 :تاریخ پذیرش 1/1 /1 :تاریخ وصول چکیده هدف...  
PDF دانلود فایل http://hadadian.com/.../1415780852موانع بازاریابی جذب هواداران.... ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  استروش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی .استفوتبال ایرا یا حرفه ، کارشناسوا نفور 13( برتر فوتبوال یل یها باشگاه رۀمدیتئیهمدیرا عامل و ۀپژوهش، کلی وضووع که با م نفر...  
PDF مطالعه-ضرر اختلاف مسئولان نباید به مردم برسد http://www.daneshpayam.ir/.../3e232a8c9c67541d2db896a7db0f0d7b.... ۱۳۹۵/۸/۱۱ -  مدیر ساخت و توسعه راه های استان قم طول قطعه دو را هشت کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: از نیمه تیر ماه سال جاری نیز عملیات اجرایی طرح توسعه این محور در قطعه سه به...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه مربیان و بازیکنانی که در لیگ برتر فوتبال مشغول به فعالیت هستند که تعداد آنها 0051 نفر است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 603...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/7.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  شد تیم فوتبال استقلال تهران در پنجمین هفته لیگ برتر فوتبال مقابل پدیده سومین شکست فصل خود را متحمل شد. در اولین بازی از هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم های...  
PDF بررسی رابطه پایگاه اقتصادی، اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای... http://qom.jrl.police.ir/.../1b2332591f31b37d5a82f2f4d2e276ee4d... ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ -  نمونه آماري شامل لیـگ برتـر فوتبالآشوبگران نفر از 05اند و تعداد نمونه گیري تصادفی ساده منظم انتخاب شده دفی در دسـترس باشـد کـه بـا روش نمونـه گیـري تصـا مـی...  
PDF شماره هفتم -آذرماه 1391-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir/DorsaPax/FileManager/.../nasim756.pdf ۱۳۹۴/۶/۴ -  m رونمایی از 6 طرح جدید فناوری واحد خوراسگان (اصفهان) به مناسبت هفته پژوهش بازدید دکتر فروغی از فعالیت های بخش اداری و مالی با کسب یازده رتبه برتر از سوی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.