نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۰,۱۷۰ نتیجه (۰.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله یک مدل شبکه های بیزین برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال لیگ... https://www.civilica.com/.../Paper-NESC01-NESC01_003=یک-مدل-شبک... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله یک مدل شبکه های بیزین برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر وحید قصابیان گیلان - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم...  
PDF اصل مقاله (237 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1152_9b0315132d084b52d09e... ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  به گونه متیاز کمتري نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتري به مولفه هاي آمیخته بازاریابی داراي ا هاي لازم را در لیگ برتر فوتبال...  
مقاله ارتباط عوامل خودکنترلی با عملکرد و برخی ویژگی های فردی شخصیتی... https://www.civilica.com/.../Paper-PESSO01-PESSO01_291=ارتباط-ع... ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  بنابر برونداد منتج از این تحقیق؛ هر چه که داوران لیگ برتر فوتبال دارای ویژگی شخصیتی برونگرایی، تجربه بیشتر و تحصیلات بالاتر باشند می توانند در داوری مسابقات فوتبال...  
مقاله تحلیل بصری آرم باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-CBSCONF01-CBSCONF01_035=تحلی... ۱۳۹۸/۸/۲۲ -  جامعه آماری این پژوهش 16 تیم لیگ برتر فوتبال ایران بود که با توجه به تعداد محدود جامعه، حجم نمونه و جامعه برابر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل چک لیست محقق ساخت...  
مقايسه منفعت بازي هاي خانگي در ليگ برتر فوتبال ايران با ليگ فوتبال... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=160230 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -  ليگ برتر ايران مقايسه ارزش برند ليگ هاي فوتبال برتر دنيا تحليل وضعيت و مقايسه وب سايت باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران، آلمان و انگلستان چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87...  
PDF تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاههای فوتبال لیگ برتر... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2459-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  داده1380تا 1380های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (حاضر تمامی باشگاه صل نسبت به های فوتبال در هر فتنزل رتبۀ باشگاه سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد...  
مقاله ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با مصرف محصولات و اعتماد هواداران... http://www.civilica.com/.../Paper-IUCSPORT01-IUCSPORT01_291=ارت... ۱۳۹۵/۳/۲۱ -  مشخصات نویسندگان مقاله ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با مصرف محصولات و اعتماد هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال میلاد کاراموزیان - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،واحد...  
PDF اصل مقاله (764 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_212_6c9b0ae8d88f468331a68d1c... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  همچنین باشن یشتریب کارآیی ۀو افزایش درآمدها در پی کسب نمر ها نهیهزبا کاهش شود یم در لیگ برتر فوتبال ایران کارآییکاری کلی برای افزایش عنوان راهبه ها باشگاه یساز...  
مقاله رابطه ی بین مکان مسابقه ونتیجه ی بازی بامیزان پرخاشگری درتیم... https://www.civilica.com/.../Paper-PESSCONF01-PESSCONF01_005=را... ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله رابطه ی بین مکان مسابقه ونتیجه ی بازی بامیزان پرخاشگری درتیم های لیگ برتر فوتبال ایران فرهاد اله ویسی - کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه...  
PDF اصل مقاله (410 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_284_4dc5113452378cb6f7f95db... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات استحمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال ایران علت که به دادند میهواداران فوتبال لیگ برتر تشکیل ۀیکلآماری را ۀپیمایشی است. جامع تیم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.