نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۸۰,۱۷۰ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 975 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-861-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۹ -  بهجامگان اثر متبت و معناشخ صیت برند با شگاه ورز شی سیاه گیری از نتایج متبت های لیگ برتر فوتبال ایران نیازی جدی ا ست و لازمۀ ر سیدن و بهره مفهومی جدید به نام شخ...  
تدوين الگوي گزينش مربيان تيم هاي فوتبال ليگ برتر کشور ايران-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=351492 ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  نتايج تحقيق نشان داد که برخورداري از ويژگي هاي ارتباطي- اجتماعي با تاثير 0.528 بيشترين اثر را بر انتخاب اصلح تر مربيان ليگ برتر فوتبال ايران دارد. کلید واژه:  
بررسي نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=28604 ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  مقايسه ارزش برند ليگ هاي فوتبال برتر دنيا بازدید یکساله 40 pdf-file tabligh moavenatelmi آخرین های بلاگ وضعیت موسسات ایرانی در رتبه‌بندی SIR بیش‌ترین کلمات جستجو شده...  
مقاله ارتباط پرخاشگری و خشم و منش ورزشی بازکنان لیگ برتر فوتبال مردان... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SPE-JR_SPES-2-2_007=ارتبا... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را فوتبالیستهای مرد لیگ برتر تشکیل دادندو شیوه نمونهگیری به صورت...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606124719-9763-286.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  از روش آماری تی مستغییر داده بو اثر ها تغییر مربی بر عملکرد تیم ،ی منتخبها لیگدر لیگ برتر فوتبال ایران و نشان داد که توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث...  
ارتباط بين دانش و نگرش تماشاچيان نسبت به بازاريابي پنهان در ليگ برتر... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=333623 ۱۳۹۹/۱/۲۵ -  با عنايت به يافته هاي پژوهش حاضر مي توان راه کارهايي را جهت افزايش دانش تماشاچيان نسبت به بازاريابي پنهان از طريق علامت تجاري خاص رويداد ليگ برتر فوتبال ايران ونيز...  
PDF اصل مقاله (878 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_914_2eb99f7278d2d8d50d440a76... ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  آن شرکت نمودنددر انتخاب شده و پذیری اجتماعی و مسئولیتحامی، ۀحمایت از لیگ برتر فوتبال موجب افزایش آگاهی از محصول، بهبود وجه باشد ومی تأثیر ،پذیری اجتماعی و...  
بررسي رابطه سابقه ورزشي با ميزان تحليل رفتگي مربيان ليگ يک و ليگ برتر... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=59870 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ -  تحقيق حاضر از نوع کاربردي و توصيفي مي باشد، نمونه آماري تحقيق کليه مربيان ليگ برتر و ليگ يک فوتبال کشور مي باشد که مجموعا 78 نفر مربي بود و روش نمونه گيري بصورت...  
مقاله رابطه بازاریابی ارتباطی با وفاداری حامیان مالی باشگاه های ورزشی... https://www.civilica.com/.../Paper-PESSO01-PESSO01_322=رابطه-با... ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  جامعهآماری شامل تمام حامیان مالی باشگاه های شرکت کننده در لیگ حرفه ای فوتبال کشور لیگ برتر، لیگ دسته اول ودستهدوم بود. طبق برآورد صورت گرفته تعداد آنها حدود 90حامی...  
PDF اصل مقاله (764 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_212_6c9b0ae8d88f468331a6... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  همچنین باشن یشتریب کارآیی ۀو افزایش درآمدها در پی کسب نمر ها نهیهزبا کاهش شود یم در لیگ برتر فوتبال ایران کارآییکاری کلی برای افزایش عنوان راهبه ها باشگاه یساز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.