نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۰۱,۰۱۱ نتیجه (۰.۲۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (260 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1150_817c83e71ac68d761957... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  از باهدف منافع اقتصادي اعضا نیست، بلکه منافع آرمانی خود را در رسیدن به موفقیت هاي فوتبال ها اقتصادي شده، شرط براي زنده ماندن بوده است، هدف اصلی باشگاهاین رو، حتی...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  پردازدمی ایرانی جامعۀ در اجتماعی مسائل و فرهنگی های پدیده برخی با فوتبال ورزش ارتباط به مقاله این در بالفوت ورزش ضروری فواید نظری تحلیل بر مبتنی بررسی این شناختی،...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208137.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  پس از 313ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن سایی شدند و پس از جمع آوری دادههای خبری در حوزه فوتبال ملی شنامطبوعات و وب سایت های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه...  
PDF اصل مقاله (222 K) بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال... http://journals.umz.ac.ir/.../article_845_d7c58659974d2200b4bea... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  یکی از اشکال عمده گذران اوقات فراغت در جامعه محسوب می شود نند جام جهانی فوتبال ما ، اما در مورد برخی از رقابت هاآمار حجم این جمعیت ها را نمی توان به درستی تعیین...  
PDF هستیشناسی برای سایتهای فوتبال-انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک... http://gej.issge.ir/article-1-149-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  نه تنها از لحاظ اقتصاديم يگروه يهان ورزشياز پرطرفدارتر يكيبدون شك فوتبال خدمات رساتر به يل شده است. برايبزرگ تبد يو به تجارتصرف آن شده يهنگفت يهانهيباشد. امروزه...  
، صفحه 0-0 PDF اصل مقاله (598.07 K)-دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر http://jdep.iaukhsh.ac.ir/.../article_520806_ea6982f565bdd20397... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  باشگاه های فوتبال زمانی قادر خواهند بود به حیات خود ادامه دهند که بتوانند هزینه های خود را تامین کرده و درآمدزا باشند . ز مهمترین ارکان آن تلقی می گردد . صنعت...  
، صفحه 0-0 PDF اصل مقاله (598.07 K)-دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر http://jdep.iaukhsh.ac.ir/.../article_520806_ea6982f565bdd20397... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  باشگاه های فوتبال زمانی قادر خواهند بود به حیات خود ادامه دهند که بتوانند هزینه های خود را تامین کرده و درآمدزا باشند . ز مهمترین ارکان آن تلقی می گردد . صنعت...  
PDF نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : نقش عوامل تحلیل رفتگی... http://ntsmj.issma.ir/article-1-82-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  این مطالعه از ل ایران میبررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبا ای فوتبال قضاوت نفر از داوران فوتبال کشور که در...  
PDF نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : نقش عوامل تحلیل رفتگی... http://ntsmj.issma.ir/files/.../admin-A-10-1-10-23b289f.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  این مطالعه از ل ایران میبررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبا ای فوتبال قضاوت نفر از داوران فوتبال کشور که در...  
PDF لطفا کلیک کنید http://dl.arike-perspolis.ir/pdf/nabizadeh.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  میانگین شاخص سرعت های مختلف بازی پایینازی حتی در مقایسه پستهوهوازی و بی های رسد، با این حال در پستنظر میو چابکی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در مقایسه با نتایج...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.