نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۹۷,۷۲۴ نتیجه (۰.۲۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لطفا کلیک کنید http://dl.arike-perspolis.ir/pdf/nabizadeh.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  میانگین شاخص سرعت های مختلف بازی پایینازی حتی در مقایسه پستهوهوازی و بی های رسد، با این حال در پستنظر میو چابکی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در مقایسه با نتایج...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../640_7583.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  اینها همه یعنی اینکه ما اهل عبرت نیستیم. یعنی اینکه قرار نیست ورزش و به ویژه رشته پرطرفدار و «مایه داری» چون فوتبال فعًلا سر و سامان پیدا کند و در فضای سلامت و...  
PDF فوتبال و ھویت قومی چکیده مقدمه-انسان‌شناسی و فرهنگ http://anthropology.ir/sites/default/files/public/.../21591.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  لند، کھ مطالعات زیادی در مورد آنھا انجام شده استباشگاه سلتیک، در کشور اسکات در سطح بسیار محدودی انجام شده است، فوتبال در قالب تیم ملی و ھمچنین مطالعات در این زمینھ...  
PDF بررسی رابطه پایگاه اقتصادی، اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای... http://qom.jrl.police.ir/.../1b2332591f31b37d5a82f2f4d2e276ee4d... ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ -  با گذر زمان و با رواج تـب فوتبـال در بیش از یک هاي کاذبی نسبت به این رشته ورزشی شکل گرفت به طوري که منجر به بروز برخی حساسیت ون در دو قشر ورزشـکاران و تماشـاگران...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://mape.jrl.police.ir/.../1b2332591f31b37d5a82f2f4d2e276ee4... ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  با گذر زمان و با رواج تـب فوتبـال در بیش از یک هاي کاذبی نسبت به این رشته ورزشی شکل گرفت به طوري که منجر به بروز برخی حساسیت ون در دو قشر ورزشـکاران و تماشـاگران...  
PDF قایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی... http://sjimu.medilam.ac.ir/.../zmannasr-A-10-220-116-b05e772.pd... ۱۳۹۳/۴/۱ -  نخستین گام رشته های فوتبال ایرلندی، پرتاب ها و فوتسال انجام در برنامه نویسی تمرین آگاهی از نیازهای هر رشته داد نشان داد که بازیکنان فوتبال به طور معنی داری ورزشی...  
PDF شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران-وب سایت... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1494_03b85d59bf069833... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  پیامد امنیت شللی و اطمینان از حمایت . برنامه و استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت مستئولان می تواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت در فوتبال باشتد...  
PDF تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران علیرضا الهی*،... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1607-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  در کشور ما نیز فوتبال رایجمردمی (.3است ) هاي دیگر بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با ورزش مسابقات در ورزش مشتاقان ها بسیار مهم...  
PDF مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی... http://www.sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  سر مسابقه به پیش ببرد تا در سر داده اند هر چند توان هوازي به تنهایی عامل موفقیت در فوتبال نیست ولی حداقل آستانه اي تقریباً به اندازه میلی لیتر به ازاي هر...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  در همین راستا رسانهها به ویژه تلویزیون با ساختن برنامههایی در این زمینه میتواند کمک شایانی به کاهش این گونه ناهنجاریها در جامعه فوتبال کند که در این بین برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.