نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۹۶,۷۰۹ نتیجه (۰.۲۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی... http://www.sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1045-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  سر مسابقه به پیش ببرد تا در سر داده اند هر چند توان هوازي به تنهایی عامل موفقیت در فوتبال نیست ولی حداقل آستانه اي تقریباً به اندازه میلی لیتر به ازاي هر...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  در همین راستا رسانهها به ویژه تلویزیون با ساختن برنامههایی در این زمینه میتواند کمک شایانی به کاهش این گونه ناهنجاریها در جامعه فوتبال کند که در این بین برنامه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://journals.police.ir/.../e06d4b59572e10a2b304ac7f2f0c07e82... ۱۳۹۸/۲/۲ -  اگرچه فوتبال تا سال توجه عنوان یک ورزش گروهی مطرح بود، ولی از این دهه به بعد حیات اجتماعی یافته و تنها به 1،ژان پـل سـارتر محققان اجتماعی را به خود جلب کرد، تا...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://semnan.jrl.police.ir/.../e06d4b59572e10a2b304ac7f2f0c07e... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  اگرچه فوتبال تا سال توجه عنوان یک ورزش گروهی مطرح بود، ولی از این دهه به بعد حیات اجتماعی یافته و تنها به 1،ژان پـل سـارتر محققان اجتماعی را به خود جلب کرد، تا...  
PDF یادگیری مهارتهای پیچیده فردی در فوتبال روباتها با استفاده از... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../134.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -  و در اختیار گرفتن توپ می باشد حرکت را برای حرکت به سمت توپ در حال حرکت تعیین می حرکت عامل فوتبال غیر جزیی آموزش یک عامل فوتبالیست را با ابتدا پیشنهادی هایروش...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://oeppa.sbu.ac.ir/article/download/8605/4602 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  افزایش سبب نیز فوتبال ورزش که آنجا از ضداکسیدانی می شود) منبع( . رو ایـن از باشـد، مـی کننده خسته و پر برخورد ورزش یک اکسایشی استرس هاي آسیب معرض در فوتبال نیز زیکنانبا مطالعات...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  به خاطر اینکه توقع من این بود که آن بازیکنان در حال بازی کردن و اصطلاحا در حال پرواز باشــند. اما این فوتبال اســت و این اتفاقات هم جزیی از فوتبال است. ما فقط...  
PDF فراوانیعواملخطر بیماری آترواسکلروز قلبی و عروقی داوران فوتبال... http://mjms.mums.ac.ir/.../article_7719_7ec034acf96e6df85a76d5d... ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  پرفشاری خون داشتند جه گیریینت دهد که شوند ولي بررسي ها در این گروه نشان ميگرچه داوران فوتبال جزیي از جامعه فعال محسوب مي از جمعیت داوران مورد مطالعه حداقل دو...  
PDF اینجا -تهاجم‌ب‌یامان‌بیابا‌نها http://mosaferweekly.ir/wp-content/uploads/2018/10/4.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  کار تو دارند تا به سلامت مسیر را بپیمایند و به مقصد برسند، به شغل خود می بالم و خوشحالم که در راه خدمت به کشور گام برمی دارم... دنیاي فوتبال پر از اتفاقات و خاطرات...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/jmbsp/article/download/.../3652 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  كند يم آنجا كه مربيان به عنوان رهبر یک تيم فوتبال به از آید، به همين منظور شناخت ویژگي ها و حساب مي های رفتاری و چگونگي برانگيخته ها، علت خصوصيات آن است يها از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.