نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۰,۷۱۳ نتیجه (۰.۱۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (612 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://jnet.ihcs.ac.ir/.../article_2864_f4ac813b146cae12c1850d1... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  بازار کارا به این معنی است کـه عوامـل باشد. زیرا بازار ارز خارجی می هـا اثرگـذار عمده در بازار اعتقاد دارند که به تمام اطلاعات جاري که ممکن است در قیمت انـد ها...  
PDF اصل مقاله (1643 K)-دانشگاه تبریز https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_6472_9fc3c46facadb857645... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  تکانهارزی مطابق با ها مقدار آن نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران https://edub.ir/data/media/contents/images/5e3c7eb26d5c2.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  امریکا/ پوند بریتانیا و ... دوجانبه از قبیل دلار امریکا/ دلار استرالیا، دلار امریکا/ دلار کانادا، دلا -هاي نفتی نشان دادند که شوكو استخراج انواع شوك RAVاند. آنها با...  
PDF شش ماهه دوم سال 1392-مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس http://www.rdis.ir/ExtraFiles/6 mahe2-9286.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  ــته باش ــد، دارن ــده ب ــا واگ ــذار کــردن ســهم بــه عنــوان هدیــه از پرداخــت مالیــات ســود تغیی ــر قیمــت ســهم1 معــاف خواهــد ب ــود. دو روش بــرای انتقــال...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1345-344233.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  امریکا/ پوند بریتانیا و ... دوجانبه از قبیل دلار امریکا/ دلار استرالیا، دلار امریکا/ دلار کانادا، دلا -هاي نفتی نشان دادند که شوكو استخراج انواع شوك RAVاند. آنها با...  
PDF دانلود فایل راهنما http://www.ecanada.ir/.../راهنمای-جامع-اکسپرس-انتری-ویرایش-چهار... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  اگر امتیاز خوبی 118قبل از ثبت نام باید امتحان آیلتس (حدود - 2الی 1دلار کانادا باید پرداخت کنید. هزینه هایی مثل ترجمه مدارک و مدیکال و ... هم هست که حدود 1411نامه...  
PDF روش جدید تخمین عمر اقتصادی ترانسفورماتور-دانشگاه مذاهب اسلامی http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../687_2.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -  است قیمت خریداری شده . ن شودجدید جایگزی ترانسفورماتور دلار کان ـادا و قیم ـت خری ـد 000002ق ـدیمی ترانس ـفورماتور دلار 000063جدید که ثابت فرض شده است، ترانسفورماتور هزینه...  
PDF تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در... http://ijer.atu.ac.ir/.../article_7237_a76b5b80a9955f69af8baaba... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  غنا داشته است.یک رابطه م هاي ارز بر اشتغال کانادا، دریافتند که (، در بررسی تأثیر نرخ3102)1هوآنگ و همکاران دلار کانادا اثرات قابل توجهی بر اشتغال در صنایع تولیدي دارد.  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://lowecon.um.ac.ir/index.php/eer/article/download/.../6392 ۱۳۹۴/۱/۵ -  وزن ناخالص كالا قابل محاسبه خواهد بود تري براي كـالا در بارنامـه ذكـر نمـوده يـا بـراي تحويـل كننده ارزش بيش سقف مزبور در فرضي كه ارسال چنين در فرض ارتكـاب عمـد...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1396.05.02.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  راند آفریقای جنوبی 350,62ریال، دلار کانادا 209,48مان ریال، ریال ع 781,4ریال، دلار هنگ کنگ 944,92 .ریال در بانک مرکزی قیمت خورد 055ریال، روبل روسیه 552,9ترکیه ریال،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.