نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۰,۲۹۶ نتیجه (۰.۱۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 952.01 K بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_668061_a6c3e07e01b6e7c25a67... ۱۳۹۸/۷/۱۸ -  ]2[فراهم می کند 1آنچه در این تحقیق بررسی می شود وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی 2115سپتامبر 1تا 2115سپتامبر 1که در بازه زمانی دلار است...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  مطالعه حاکی از ارتباط متقارن )، شواهدی مبنی بر عدم 4148و نینگ ( 81توزیع بوده است. در طرف مقابل، میشلیس اند. تقارن همبستگی بازده سهام کانادا و نرخ دلار کانادا در مقابل...  
PDF اصل مقاله (284 K) مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی... http://ecor.modares.ac.ir/.../article_2217_4b9ed4e15be62fdae5e2... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  باشد يم« ارزش در معرض ريسك»بر احتمال، با عنوان هر كدام از آنها به علت در نظر گرفتن يريده كه به كارگيار مذكور توسط محققان ارائه گرديمع يريگ اندازه . دينما يز...  
PDF دریافت فایل ضمیمه-جامعه مهندسین مشاور ایران http://www.irsce.org/.../1394_7_26_2291_IRSCE_DAILY_BULETIN_139... ۱۳۹۶/۳/۸ -  صادرات/داد خبر رانیا توسط کابل یدلار ونیلیم 813 سالانه صادرات از رانیا برق صنعت یکایسند رهیمد اتیه سییر یکلاه .12 برق صنعت در رانیا یها یتوانمند از یبخش را عراق و هیترک...  
PDF فهرست مقالات سال سیزدهم شماره 04-04 مجله آذرآران-خبرگزاری آران http://arannews.ir/uploads/1/CMS/user/.../azararan- 40-41.pdf ۱۳۹۵/۲/۴ -  گردد مشخص قبلی بخش متن انتهای از فاصله خالی خط يک با بخش زير .گردد تايپ پائین و بالا از فاصله متر سانتی 3 و طرفین از حاشیه متر سانتی 2/1 با مقاله و بوده رفتگی تو...  
PDF فهرست مقالات سال سیزدهم شماره 04-04 مجله آذرآران-خبرگزاری آران http://arannews.com/uploads/1/cms/user/.../azararan- 40-41.pdf ۱۳۹۵/۲/۴ -  گردد مشخص قبلی بخش متن انتهای از فاصله خالی خط يک با بخش زير .گردد تايپ پائین و بالا از فاصله متر سانتی 3 و طرفین از حاشیه متر سانتی 2/1 با مقاله و بوده رفتگی تو...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/21575 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  این کارشناس اقتصادی گفت: البته وضعیت بانک ها نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش از ای��ن نمی تواند به آنها فش��ار بیاورد، بویژه که قیمت دارای��ی بانک ها...  
PDF دانلود PDF این صفحه-لینک روزنامه http://www.hamdelidaily.ir/archive/1396/12/21/5.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -  را با افزایش قیمت آغاز کرد و بر این اساس، نرخ هر بشکه نفت سبک، از مرز 36 دلار فراتر رفت. نفت خام ایران، ماه مارس را با افزایش قیمت آغاز کرد و بر این اســاس، نرخ هر...  
PDF دانلود-دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به... http://hoseinzadeh.usc.ac.ir/files/1486364297.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  خريداران اين ، معـين خواهند حق خريد يا فروش كالاي مورد نظـر را بـا قيمـت آينده دارند و ميدر هاي خود را دارند. بيني ي و استفاده از پيشباز بورسو يا قصد كنندامروز...  
PDF اصل مقاله (258 K)-پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی http://hoquq.iict.ac.ir/.../article_22922_2faac19050a0f1bd61f32... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  خريداران اين ، معـين خواهند حق خريد يا فروش كالاي مورد نظـر را بـا قيمـت آينده دارند و ميدر هاي خود را دارند. بيني ي و استفاده از پيشباز بورسو يا قصد كنندامروز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.