نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۰,۵۶۸ نتیجه (۰.۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 952.01 K بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_668061_a6c3e07e01b6e7c25a67... ۱۳۹۸/۷/۱۸ -  ]2[فراهم می کند 1آنچه در این تحقیق بررسی می شود وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی 2115سپتامبر 1تا 2115سپتامبر 1که در بازه زمانی دلار است...  
PDF تبیین قرارداد اختیار معامله-پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی http://hoquq.iict.ac.ir/.../article_22922_2faac19050a0f1bd61f32... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  خريداران اين ، معـين خواهند حق خريد يا فروش كالاي مورد نظـر را بـا قيمـت آينده دارند و ميدر هاي خود را دارند. بيني ي و استفاده از پيشباز بورسو يا قصد كنندامروز...  
PDF دانلود-دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به... http://hoseinzadeh.usc.ac.ir/files/1486364297.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  خريداران اين ، معـين خواهند حق خريد يا فروش كالاي مورد نظـر را بـا قيمـت آينده دارند و ميدر هاي خود را دارند. بيني ي و استفاده از پيشباز بورسو يا قصد كنندامروز...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  مطالعه حاکی از ارتباط متقارن )، شواهدی مبنی بر عدم 4148و نینگ ( 81توزیع بوده است. در طرف مقابل، میشلیس اند. تقارن همبستگی بازده سهام کانادا و نرخ دلار کانادا در مقابل...  
PDF اصل مقاله (284 K) مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی... http://ecor.modares.ac.ir/.../article_2217_4b9ed4e15be62fdae5e2... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  باشد يم« ارزش در معرض ريسك»بر احتمال، با عنوان هر كدام از آنها به علت در نظر گرفتن يريده كه به كارگيار مذكور توسط محققان ارائه گرديمع يريگ اندازه . دينما يز...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/21575 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  این کارشناس اقتصادی گفت: البته وضعیت بانک ها نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش از ای��ن نمی تواند به آنها فش��ار بیاورد، بویژه که قیمت دارای��ی بانک ها...  
PDF دانلود PDF این صفحه-لینک روزنامه http://www.hamdelidaily.ir/archive/1396/12/21/5.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -  را با افزایش قیمت آغاز کرد و بر این اساس، نرخ هر بشکه نفت سبک، از مرز 36 دلار فراتر رفت. نفت خام ایران، ماه مارس را با افزایش قیمت آغاز کرد و بر این اســاس، نرخ هر...  
PDF دریافت  فایل کامل فصلنامه شماره 92( زمستان 1394)-موسسه پژوهشهای... http://aead.agri-peri.ir/files/site1/92.pdf ۱۳۹۵/۱/۷ -  دسترسي به غذا كه به سطح فقر، .2 .شود سنجيده مي غذاييهاي كمك .قـل و سيسـتم توزيـع غـذا وابسـته اسـت هـاي بـازار و حمـل و ن ها و وجـود زيـر سـاخت قيمت هـا، بلايـاي طبيعـي...  
PDF فصلنامه شماره 92( زمستان 1394) 93-موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی http://aead.agri-peri.ir/files/site1/merged_document_5.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -  دسترسي به غذا كه به سطح فقر، .2 .شود سنجيده مي غذاييهاي كمك .قـل و سيسـتم توزيـع غـذا وابسـته اسـت هـاي بـازار و حمـل و ن ها و وجـود زيـر سـاخت قيمت هـا، بلايـاي طبيعـي...  
PDF 96-11-30-اقتصاد پویا http://eghtesad-pooya.com/news/wp-content/.../96-11-30.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۴ -  1- واردات سه مورد سیگار برگ که قیمت هر نخ آن بــرای مصرف کننده ایرانی 00562 تومان تمام شده است. 2- واردات ده هــا مورد پتو به مبلغ دهها میلیون دلار که در ســه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.