نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۰,۲۹۶ نتیجه (۰.۱۶۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/1394/download?token=iGkI_D1M ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  پژوهشی آرا می باشد راهکارهای برون رفت از معضلات نظام بانکی و موسسات مالی ویرایش اول - تابستان 79 طراحی جلد و صفحه آرایی وچاپ واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و اندیشه شماره...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://iad.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  وجود این که بیشتر ویژگی، جانشین هایی براي قیمت 3 هـاي اند و موضوع کنتـرل ع خود دارند شکل گرفتهفهایی که قدرت تغییر قوانین را در جهت منا اما این بازارها بوسیله گروه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  وجود این که بیشتر ویژگی، جانشین هایی براي قیمت 3 هـاي اند و موضوع کنتـرل ع خود دارند شکل گرفتهفهایی که قدرت تغییر قوانین را در جهت منا اما این بازارها بوسیله گروه...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1395.04.14.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۹ -  601,2ریال و راند آفریقای جنوبی 908,32ریال، دلار کانادا 358,97ریال، ریال عمان 169,3ریال، دلار هنگ کنگ 769,92ین ژاپن .ریال ارزش گذاری شدند 440,32ریال، دلار استرالیا...  
PDF درآمدی بر مبادی نظری درونزایی پول و دلالتهای سیاستی آن برای اقتصاد... http://www.mccima.com/userfiles/D-Pajoohesh/Files/.../01-12.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  است. ادعای سنت تحلیلی پولی در مقابل سنت تحلیلی حقیقی این است که دو سنت، دو روش تحلیلی با روش این .1 بیند.تر میهای بلندمدت را بهتر و کاملبا ملاحظه هر دو دسته نیروهای...  
PDF مقاله: چالش های اصلی انرژی در بخش صنعت در یک بازار رقابتی-شرکت نفت و... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891204.25.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  جدول( 3)منتخب (3)لادی در برخی از کشورهای منتخب ی م2002قیمت فروش گازطبیعی در سال 4جدول (دلار / 701مقادیر برحسب کیلوکالری ) خانگی صنعت آمریکا 023/6 451/2 کانادا...  
PDF دانلود فایل-مرکز تحقیقات استراتژیک http://rahbordfarhangi.csr.ir/.../jfilep21636292275569778705.pd... ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  این شاخص به وضـعیت 4102تا 7791هاي . در فاصله سالباشد میبسیار حائز اهمیت ،کمیاب تولید است دلار بـه ازاي هـر مترمکعـب 2/57دلار بـه 2/64ایران در این شاخص با افت و خیزهایی...  
PDF اصل مقاله (273 K)-  دانشگاه تهران https://jlib.ut.ac.ir/.../pdf_28732_75138faca1ab5604158d0c7a4c8... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  در نياهر بار استفاده از نهيهز نيانگيمدلار كانادا و 36را امانت نهيهزبا سهيمقادر نهيهز نيا. دلار كانادا برآورد كرد 4/54، حدود LUCO .كم بود اريبس، يچاپمجله به صورت نيا...  
PDF متن کامل [PDF 371 kb]-پژوهشکده پولی و بانکی http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-94-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  در وثیقهمالیتأمینبه مؤسسات اي ایـن دلار سعی نموده تا حـدودي بـار هزینـه 051سقف معافیت کارمزد تا سقف ها به اینشت، الزاما ًتمامی بانکبرداهاي اولیه اضافهها بر مبناي سقفبندي...  
PDF دریافت فایل کتاب-شورای عالی انقلاب فرهنگی http://mh.farhangoelm.ir/getattachment/.../1144 ۱۳۹۶/۱/۲۰ -  هزینه تحقیق و توسعه به ازای یک نفر جمعیت به دلار (بر حسب قیمت جاریPPP) 75 نمودار 2-21: هزینه تحقیق و توسعه به ازای یک نفر محقق به هزار دلار (بر حسب قیمت جاری PPP) 85 نمودار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.