نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۹۹,۵۷۷ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود : سال دوم،شماره١١/آذر-دي١٣٨٦-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های... http://farayandno.niordc.ir//uploads/85_22_farayand 11.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  کشورهای در حال توسعه از یک طرف، قیمت های در مناسب ورقابتی گاز در مقایسه با سایر انرژی دسترس و نیز آلایندگی زیست محیطی کمتر آن در قیاس های فسیلی، سبب شده است که این...  
PDF خبرنامه ایران و چین http://irbccn.com/core/.../khabarnameh-IranoChin-1396.01.29.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  نیز می احداث این تاسیسات از ماه ژانویه آغاز شده است. مجتمع جدید از نوع ها به اتمام رسید و کار دلار وام از گروهی از بانک ) عملیات مهندسی آن را بر عهده ediuqiL riA) است...  
PDF بررسی امکان تامین برق یک روستا توسط نیروگاه برقآبی پیکو با استفاده... http://www.iaushk.ac.ir/afiles/up/admin/other/pa/.../315.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  شد آبی پرداختهخورشیدي/توربین از برق %29د دلار بوده و حدو 0/344ترین حالت از نظر اقتصادي، قیمت هر کیلووات ساعت برق تولیدي بهینه گردد.هاي نو تامین میتولیدي توسط...  
PDF دانلود-ماهنامه فناوری سیمان http://www.cementechnology.ir/magazine/No.78/78-13.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۶ -  تقاضای وارداتش را نیز افزایش می هر لحظه باز ش��دن و ش��فاف شدن این بدهی ها می تواند ضربه سنگینی به قیمت دلار وارد کند. - دلار گران برای کشور بدهکاری مثل آمریکا خوب...  
  PDF دولت یازدهم-به گزارش مشرق، http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/05/12/0/1934657.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۳ -  اربرای رفع مسئله بیک تواننمیارد دلار در سال)، انتقال فناوری و صادرات فراهم شود. میلی رد.شغل ایجاد ک میلیونیک وده و که دیدگاه دولت، اشتباه ب رسیممیاقتصادی کشور و عملکرد...  
  PDF اینجا-به گزارش مشرق، http://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/05/15/0/1938794.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۵ -  ملی یهاحساب ملی) و همچنین مقدار تولید هایحسابمیزان تولید کشور را با تجمیع قیمت محصولات تولید شده (در قالب بررسی و تحلیل کرد. توانمیمحصولات مهم و رشد اقتصادی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1415-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۶ -  رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوري پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این است که با حمایت مؤسسه...  
PDF برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا-دانشگاه امام حسین https://journals.ihu.ac.ir/.../article_200359_a73b1895344cf49fa... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  با این حال، عملکرد اقتصادي دوران اخیر آمریکا نقاط ضعف عمده اي دارد از جمله بدهي هاي سنگین ملي و کسري تراز تجاري حجیم که نتیجه آن تضعیف دلار آمریکا در آینده...  
PDF دانلود مجله-حمید http://www.myindustry.ir/press/wp-content/.../cetka-4.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مقداری پول اضافی داش��تم و می خواستم در یک عرضه اولیه در بورس شرکت کنم. سهم با قیمت 51 دلار عرضه ش��د. کارگزاریم با من تماس گرفت و گفت: «خوب، شما س��هم را با قیمت...  
PDF بازاریابی ایمیلی-سافت‌گذر http://dl.softgozar.com/.../Magazine_Entrepreneurship_Stka-4_So... ۱۳۹۴/۲/۱ -  مقداری پول اضافی داش��تم و می خواستم در یک عرضه اولیه در بورس شرکت کنم. سهم با قیمت 51 دلار عرضه ش��د. کارگزاریم با من تماس گرفت و گفت: «خوب، شما س��هم را با قیمت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.