نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۹۹,۵۷۷ نتیجه (۰.۳۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (2573 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://aes.basu.ac.ir/.../article_1664_c3076ae5f9a328d4b4511a0... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  شدهپرداخته ت بلندمد یقراردادهانقدی با قیمت در هاییمتقسازی شبیهبا مقایسه نتایج دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. شود در همین حال ایران قادر استصادرات گاز...  
PDF رویکردی تحلیلی بر بخش‌های اقتصاد ایران و چشم‌انداز سال پیش‌رو (ویراست... https://tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_42051.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  صورت گرفته ه ینیب پیشدر پایان، .رود نرخ دلار با نرخ تورم تعدیل گردد های کنترلی، انتظار می موفقیت سیاست (به استثنای سنگ آهن) اکثر فلزات اساسیافزایش قیمت از بازارهای...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://ncdsurv.behdasht.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  خبرنگاران - نیست وزارت بھداشتمورد تایید دارو رای فروشھیچ سایتی ب - ۴۴ خبرپرداز - و مواد غذایی از گمرک فرودگاه امام دارو ترخیص پنج میلیارد دلار - ۵۴ خبرگزاری سلامت ایرانیان...  
PDF بررسی عملکرد بازرگانی خارجی بخش کشاورزی در هشت ماهه منتهی به آبان 5931 http://tolidi.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=e258a577-3bff-42aa-8... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  صدور اين محصولات حاصل شده است و از اين ن ر در رتبه اول بین محصولات كشاورزي قرار همچنين صادرات این دلار بوده ا ست. 5متو سط قيمت هر كيلوگرم مح صول باغی صادراتی در این...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  خبرنگاران - نیست وزارت بھداشتمورد تایید دارو رای فروشھیچ سایتی ب - ۴۴ خبرپرداز - و مواد غذایی از گمرک فرودگاه امام دارو ترخیص پنج میلیارد دلار - ۵۴ خبرگزاری سلامت ایرانیان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://health.behdasht.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  خبرنگاران - نیست وزارت بھداشتمورد تایید دارو رای فروشھیچ سایتی ب - ۴۴ خبرپرداز - و مواد غذایی از گمرک فرودگاه امام دارو ترخیص پنج میلیارد دلار - ۵۴ خبرگزاری سلامت ایرانیان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/13920127.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  خبرنگاران - نیست وزارت بھداشتمورد تایید دارو رای فروشھیچ سایتی ب - ۴۴ خبرپرداز - و مواد غذایی از گمرک فرودگاه امام دارو ترخیص پنج میلیارد دلار - ۵۴ خبرگزاری سلامت ایرانیان...  
PDF اصل مقاله (635 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jhm.srbiau.ac.ir/.../article_10564_440dd6feea87ddda3e5f8... ۱۳۹۶/۵/۲ -  از را دارا مي 666ها رتبه تأمين هزينه ناخالص داخلي با محاسبه دلار معمول در رتبه سي و لحاظ سرانه و از المللي هفدهمين دوم و از نظر دلار بين ر رتبه هفتادم دنيا را به...  
PDF ارائه مدلی جامع جهت افزایش بهرهوری در صنعت زعفران: قبل از تولید تا... http://assam.ir/wp-content/uploads/2019/02/JSR_Volume-3_.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  درصد ارزش کل صادرات است 03تا 01تر بین آن بیش با شروع نوسانات قیمتی در بازار جهانی آن ،بنابراین موازنه های کشور مربوطه دچار عدممحصولات، تراز پرداخت به دلیل وجود...  
PDF اصل مقاله (655 K)-دانشگاه بیرجند http://jsr.birjand.ac.ir/.../article_288_98b0fd7a7a22d80188e761... ۱۳۹۵/۳/۱۰ -  درصد ارزش کل صادرات است 03تا 01تر بین آن بیش با شروع نوسانات قیمتی در بازار جهانی آن ،بنابراین موازنه های کشور مربوطه دچار عدممحصولات، تراز پرداخت به دلیل وجود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.