نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۳۱۶ نتیجه (۰.۱۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان عراق-انجمن ژئوپلتیک ایران http://iag.ir/journal/archive/item/download/298 ۱۳۹۶/۳/۱۰ -  رود شمار می هقرن بیستم ب اي کشور بریتانیا در مستقیم سیاستهاي خاورمیانه شوند که از بدو نژادي عراق محسوب می دومین گروه بزرگ قومی و عنوان بهکردها هاي حاکم یاسی خود...  
PDF بررسی صنعت نساجی ایران در سده های چهارم و پنجم هجری-پژوهشگاه علوم... http://economichistory.ihcs.ac.ir/.../article_2483_325e67adf1ca... ۱۳۹۶/۳/۱۵ -  اي از پنبۀ سفید پارچه)، کرباس (اي از پشم شتر هپارچ)بود، برد هـاي پشـمی در نـواحی آن، طیلسـان .شد صادر می( عراق، آذربایجان و جاهاي دیگر)نقاط ؛ 171 : 8631؛ اسـتخري،...  
  PDF بسم اهلل الرحمن الرحیم-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../SHamim-Marefat-42.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۹ -  کمي و کيفي نشریه به خط مقدم جبهه فرهنگي در حال مجاهدت هستيد جا که شما گراميان در از آن )2 ویژه جوانان ـ آشنایي و بيش از هر کس دیگر با نيازهای امروز اعضای بسيج ـ...  
PDF دانلود اصل مقاله http://joih1.jseas.ir/Admin/Articlefile/.../2102699528.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۴ -  و بلخ به ایرانی که اصالتاً ع اما مورخی دیگر برامکه را نه تنها ایرانی بلکه ) 9/5083: 5731(طبری، روزگار امارت حجاج بن یوسف ثقفی بر عراق بوده اند. )2/232: 0831میر، (خواند...  
PDF اصل مقاله (235 K) بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان‌آباد... http://jhr.ui.ac.ir/.../article_22650_b59ea982f7fb35cf5aa2a3af2... ۱۳۹۷/۴/۸ -  فرش تبدی کرد تولید اصلي ی ي از مراکز هاي لرها، روند توسعه عراق را با کندي مواجه کرد؛ اما با استقرار دولت دهلوي، برخي از مراکز سهازماني و و تعرض از مهذکور، تجهارت...  
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/nashriyat/name4va5.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  رود شمار مـى يك گام اساسى و جدى در توسعه و ارتقاى فرهنگ پژوهش به ها و دعوت از اهل قلـم و اسـتادان بنـام، بـيش از پـيش بـر كيفيـت نـشريه اميدوارم با اصلاح روش .  
PDF مارویه ُ جنگ، صلح و ازدواج: روابط خطولونی حک. 270-080ه با خلافت عباسی... http://jhcin.srbiau.ac.ir/jufile?ar_sfile=120302 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  احمد بن طولون مرکز خلافت در عراق برآمدند. برادر خلیفه و همه کاره دستگاه خلافت 9،فقطولونی پس از یک دهه کشمش و دشمنی با مو پس از 4در حالی مرد که مذاکرات صلح میان...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت http://opec.mop.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7b00cf64-095b-4ea3-88ae... ۱۳۹۴/۸/۷ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF مارویه ُ جنگ، صلح و ازدواج: روابط خطولونی حک. 270-080ه با خلافت عباسی... http://jhcin.srbiau.ac.ir/.../article_11745_e64a28bdcd455014c7f... ۱۳۹۷/۲/۸ -  احمد بن طولون مرکز خلافت در عراق برآمدند. برادر خلیفه و همه کاره دستگاه خلافت 9،فقطولونی پس از یک دهه کشمش و دشمنی با مو پس از 4در حالی مرد که مذاکرات صلح میان...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980119 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980119_all.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  به طور عادی احتمالا ًقیمت دلار امسال حدود ۶ هزار تومان بود باز هم قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست و باز هم قاچاق انجام می شد. روحانی خاطرنشان کرد:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.