نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۳۸۱ نتیجه (۰.۱۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن شناسی ادب فارسی-صنعتی اصفهان http://journals.ui.ac.ir/.../article_19395_6585c7f06b14dbc93484... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  علمی، نشانی محل کار و نشانی اینترنتی دانشگاهی و غیردانشگاهی -4 (ذکر شماره تلفن مسئول مکاتبات در برگ ضمیمه لازم است) .ذکرشود .شود اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1045-356721.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  مندان قرار گیرد کند تا در دسترس علاقه نظران زبان و ادبیات فارسی را منتشر می هاي پژوهشی صاحب اسلامی، تازه -یایران :پذیرش مقاله در این نشریه منوط به احراز شرایط...  
PDF امام علی-شرکت آب و فاضلاب تهران https://tpww.ir/abfa_content/media/image/2018/.../47218_orig.pd... ۱۳۹۷/۶/۸ -  هـ1241/ ش 9731: تاریخ نه سورهچاپخا: چاپ تهران نسخه0005: تعداد تومان0003: قیمت 469 - 92729 - - : شابک همه حقوق چاپ، براى ناشر محفوظ است صندوق پستى )...  
PDF لینک کمکی-پرواز http://up.313parvaz.ir/up/313parvaz/book/1438.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  هـ1241/ ش 9731: تاریخ نه سورهچاپخا: چاپ تهران نسخه0005: تعداد تومان0003: قیمت 469 - 92729 - - : شابک همه حقوق چاپ، براى ناشر محفوظ است صندوق پستى )...  
PDF کتاب امام علی (ع) صدای عدالت انسانی, جلد چهارم, نسخه PDF... https://www.balagh.ir/sites/.../Imam-Ali-Edalate-Ensanei4_2.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  هـ1241/ ش 9731: تاریخ نه سورهچاپخا: چاپ تهران نسخه0005: تعداد تومان0003: قیمت 469 - 92729 - - : شابک همه حقوق چاپ، براى ناشر محفوظ است صندوق پستى )...  
PDF اصل مقاله 1.41 MB-دانشگاه رازی کرمانشاه https://ipes.razi.ac.ir/.../article_1383_bd509c590fca1713fc89cc... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  سؤال اصلهیکشور (عراق و سور هدف رپژوهش از نظ یشناساست. روش هیآن بر اقتصاد دو کشور عراق و سور ریو تأث هانهیهز منابع، نیاول حاصل از ا هیاست. فرض یفیک یمحتو ثیو از ح...  
PDF دانلود کتاب  -پرتال امامزادگان و بقاع متبرکه http://emamzadegan.ir/download/download-11189.aspx ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  1 بسیار عجیب و جای تأمل است که از میان ده کلمه این سوره، شش کلمه اش فقط در همین سوره ذکر شده است. سوره ای با سه آیه و این همه شگفتی و اختصاصی بودن آیات آن، به...  
PDF بولتن خبری روزانه 17 آذر-آریا سهم http://www.aryasahm.com/.../ARYA_SAHM_DAILY_BULLTIN_1395-09-17.... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  شده اعلام هایردیف و شده تعیین قیمت به نگاه 03 شود کمتر ارز بازار بر دولت تسلط شود باعث نهایت در وضعیت این شاید/ باشد دولت دهند تیاهم خود یاسیس منافع از شیب یمل منافع...  
PDF فایل-پژوهش و مقالات http://www.agri-peri.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/.../25.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  ومراحل شناسايي ارائه شد ا به اختصار پرداخته شده كه اميد است بدليل اهميت موضوع به بعضي از موضوعه اي ازموارد كاربردي ترو موضوع مطالعات جزيي ترخواهد بود مطالب درسطح...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980321 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980321_all.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۴ -  واردات کالا و خدمات تأمین کرده اسـت و ارزهـای دیگری نیز بـا قیمت دولتـی تأمین ارز شده اند، اما تأمین این ارزها نیز نتوانسته است... تأمین ارز دولتی جلوی افزایش قیمت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.